Category Archives: Uncategorized

Yalın Liderlik

Yalın Liderlik Yalın gibi büyük dönüşümlerde kitleleri doğru yönde harekete geçirebilmek ve istenilen sonuçları alabilmek için mutlak suret ile yalın liderlere ihtiyaç vardır. İnsanların kendi istekleri ile dönüşüme katkı vermeleri, değişim sürecinde aktif roller alarak çözüm üretmeleri için mutlaka kendilerine örnek alacakları kimselerin bulunması gerekir. Yalın liderler dediğimiz bu kişiler, doğru işleri doğru zamanda yapan […]

TPM Eğitimi

TPM Eğitimi Toplam Üretken Bakım Eğitimi TPM in temel amaçlarından bir tanesi düşük yatırım maliyetleri ile fabrika ve ekipmanların üretkenliğinin arttırılmasıdır.Toplam kalite yönetimi (TQM) ve Toplam üretken bakım (TPM) kalite yönetimin sisteminin temel araçları olarak değerlendirilir. TPM’ in başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tüm iş gücünün desteği şarttır.   Toplam Üretken Bakım (TPM) Uygulanması Bir […]

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri yönetimi TZY (Supply Chain Management SCM) malzeme ve bilginin tedarik zinciri boyunca tedarikçiler ve müşteriler arasında çift yönlü akışının yönetimidir. Tüm tedarik zinciri operasyonarının tasarımı, planlanması, işletilmesi, kontrolü, izlenmesi , performans ölçümü ve takibi ile satın alma, üretim ve lojistik süreçlerinin düzenlenmesi, entegrasyonu, talep ile tedariğin tüm zincir boyunca dengelenmesi […]

SPC Eğitimi

SPC Eğitimi SPC – İPK (İstatistiksel Proses Kontrol) istatistiksel metodları kullanan bir kalite kontrol aracıdır. SPC bir prosesi izlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla uygulanır. Bir prosesi izlemek ve kontrol etmek onun tam performans çalışmasını sağlar. Bu sayede rework yada ıskarta üretme potansiyeli azalır yada elemine edilir.proses çıktılarının ölçülebildiği her yerde SPC uygulanabilir. SPC nin […]

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Dünyanın oluşumundan itibaren her insan, hayvan, süreç yani her sistem problemlerle başa çıkmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla her sistem problemlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için kendi metotlarını belirler. Örneğin vucudumuz bir virusle karşılaştığında antikor salgılayarak virusle mücadele eder. Bu vucudun viruslere karşı geliştirdiği bir savunma metodudur. Bu metodun gelişmesine sebep ise […]

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Problem Çözme teknikleri eğitimi, süreçlerde kronikleşen problemlerin günü kurtarmak adına yapılan müdahaleler yerine kök nedenine inilerek bir daha tekrarlamaması için yapılan çalışmalar bütününü içermektedir.   Araç Problemin tanımlanması Analiz Potansiyel Çözümlerin Bulunması Beyinfırtınası *   * 5 Neden * *   Gap analizi *     Kuvvet Analizi * *   […]

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Problem çözme teknikleri denince; öncelikle problemin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunlar; maddi, manevi, sosyal, psikolojik ve bireysel olabilir. Bu unsurlardan biri veya birkaçı belirlendikten sonra devreye bunların çözümü için uygulanacak yöntemler girer. İşte bu işlemlere problem çözme teknikleri denir. Problem çözme tekniklerinde bir problemin yapısında şunlar vardır; amaç, karar verici/ler, sınırlar ve […]

OHSAH 18001 Eğitimi

OHSAH 18001 Eğitimi OHSAS 18001 yada BS OHSAS 18001:2007 uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardıdır. Özel yada kamuya ait şirketlerde ve sektörden bağımsız olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda hazırlanmış olan bu standart dünya genelinde uygulanmaktadır. Neden OHSAS 18001 Eğitimi? Dünya genelinde tüm organizasyonlar iş sağlığı ve güvenliği ve buna bağlı olarak mesleki hastalıklar […]

Niçin IATF 16949 Eğitimi :2016 ?

Niçin IATF 16949 Eğitimi :2016 ? IATF 16949 Eğitimi :2016, otomotiv endüstrisi için uluslararası kabul görmüş bir Kalite Yönetim Sistemidir. Otomotiv endüstricileri tarafından kaliteyi geliştirmek ve otomotiv’in yapısını güvence altına almak amacıyla yazılmıştır. ISO 9001‘in tüm gereksinimlerine artı olarak otomotiv endüstrisi için özel birkaç ilave gerekliliği içermektedir. IATF 16949 Eğitimi :2016 EAQF Fransa, VDA6 Almanya, […]

ISO 50001 Eğitimi

ISO 50001 Eğitimi ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi – International Organization for Standadization (ISO) tarafından oluşturulan ve enerji yönetimine kılavuzluk eden bir standarttır. ISO 50001 sistemin kurulması, uygulanması, sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için gerekliliklerden oluşmaktadır. Enerji yönetim sisteminde başarılı bir performans göstermeyi amaçlayan organizasyonlar için sistematik bir yaklaşım sağlayan ISO 5001 yönetim sistemi enerji verimliliği, enerji […]