Global 8D Eğitimi

Global 8D Ford mühendisleri tarafından geliştirilen ve problem çözme teknikleri arasında önemli ve etkin bir metot olarak geliştirilmiş olup otomotiv sektörü başta olmak üzere tüm üretim sektörlerinde kullanılmaktadır. 8 adımdan oluşan Global 8D her bir aşama için ayrı hedef süreler müşteri tarafından belirlenir. Özellikle acil aksiyonlar için belirlenen hedef süreler son derece kritiktir. Global 8D öncelik meydana gelen problemin müşteriye olası etkisini ortadan kaldırmaktır.

Üretimde verimlilik bileşenlerinden bir taneside hatasız üretimdir. FTQ (firt time quality) yani ilk seferde hatasız yapma verimlilik performansını ölçmede önemli bir parametredir. Global 8D eğitimi yapısı itibariyle hatanın kök neden analizini çeşitli araçlarla (balıkkılçığı, 5 why analizi, swot analizi, anova, doe) ve temel istatistik bilgilerini de kullanarak yapar.
Global 8D üretim sürecinde meydana gelen problemlerin üzeri örtülerek sürecin parçası olarak kabul edilmesi yerine sistematik bir yaklaşımla kök neden analizinden önleyici faaliyet planına ve elde edilen ideal durumun standartlaştırılmasına giden bir problem çözme tekniklerinden biridir.

Global 8D öncelikle otomotivde kullanılmaya başlanmış olup günümüzde diğer üretim sektörlerinde yaygın olarak kabul edilmiş. Bunun yaninda hizmet sektörlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Yalın teknikleri, Yalin 6 Sigma, kaizen, 5S gibi Global 8D ’de hastane otel, kargo hizmetleri, alışveriş merkezleri gibi birçok alanda başarılı bir şekilde uygulanmakta ve etkileyici sonuçlar elde edilmektedir.

Global 8D eğitimi’ nin standartlaştırma ayağında PFMEA yada dizayn FMEA ile birlikte ilgili prosedür ve talimatlarda değerlendirmeye alınır. FMEA gözden geçirilerek ihtiyaç gerekli görülmesi durumunda revize edilir.

Gemba Akademi, Global 8D eğitimlerinde gerçek örnek uygulamalarla konuyu ele almakta ve her adayın sürece liderlik yapabilecek yeterliliğe gelmesine özen göstermektedir. Bu amaçla Global 8D eğitim içeriğinde problem çözme tekniklerinden balıkkılçığı, 5 neden analizi ve temel istatistik konuları da geçer.

Global 8D eğitimi faalieyetleri Kocaeli bölgesi başta olmak üzere Sakarya, Bursa ve İzmir gibi çevre illerde de yaygın olarak uzman eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.
Problem çözme tekniklerini etkin kullanabilmek için hangi problem karşısında hangi aracın kullanılması gerektiğini bilmek gerekir. Bu nedenle Global 8D eğitimlerinde tüm problem çözme tekniklerine temel seviyede değinilir.

Global 8D Eğitimimiz İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir