Eğiticinin Eğitimi

İnsanlar dünyaya geldiği andan itibaren yaşadığı ortama uyum sağlamak başta olmak üzere sürekli bir öğrenme durumundadır. Hiçbir bir eğitimi almadan etrafında konuşulan dili öğrenir. Yaşadığı köy, mahalle, şehir ortamının yarattığı hayali düzenin hayali kurallarını öğrenir. Hayatta kalmak ve toplumda kabullenmek için gerekli olan bu asgari bilgiye ulaşmak herhangi bir çaba gerektirmez. Ancak bundan fazlası için bir miktar özel çaba, zaman, sabir ve fedakarlık gerekebilir. Bir aşamadan sonra bilgiye ulaşmak için bizim ona gitmemiz gerekir.

Teknik, genel kültür, insan gelişimi yada konu her ne olursa olsun belli bir seviyede bilgi sahibi olanlardan genellikle bu yetkinliği başkalarına aktarmasını bekleriz. Bilgi yönünden zengin kimseler bu birikimi aktarmaktan çoğunlukla keyif alırlar. Ancak birikim sahibi kişiyle bilgiyi alan kişiler arasında bazen frekanlar uyuşmaz, aynı kanala giremezler ve aktarma diye başlayan çabalar zaman kaybı haline gelir.

Belkide bilgiyi aktarmaktan daha zor olan şey bilgiyi ihtiyaç duyan topluluğa yada bireye aktarmaktır. İnsanların dikkatini çekebilmek, öğrenirken aynı zamanda keyif almalarını sağlamak – ki aksi durumda süreklilik mümkün olmaz-,  kopmamalarını sağlamak ciddi bir iletişim becerisidir.

Eğiticinin eğitimi tam olarak bu amaçla gerçekleştirilir. Etkin dinleme, farklı karakterdeki insanları tek bir konu üzerine odaklayabilme, insanların farklı özelliklerinin pozitif katkısını ekip üzerinde kullanma gibi liderlik özellikleri bu eğitimin konuları arasındadır. Bir eğitmenin başarısı katılımcıların ne kadarını içerde tuttuğu ile orantılıdır.

Bir eğitim esnasında eğitmenin çevresinde; girişken, yergici, araştırmacı, bilgiç, karşı önerici, hayırcı, destekleyici, savunucu, muhafazakar, kırıcı, tuzakçı, heyecanlı inşanlar bir arada olabilir. Eğitmen iyi bir lider, arabulucu, yüksek iletişim becerisine sahip olmalıdır. Vucut dilini, ses tonunu iyi kullanmalı, karşısındaki insanların neler hissettiğini dikkatlerini, konsantrasyonlarını iyi analiz edebilmelidir. Eğitim materyali olarak kullanılacak sunum, materyaller, aktiviteler eğitmenin en büyük yardımcılarıdır.

Eğiticinin eğitimi ; eğitmenlik  alanında tecrübe kazanmak isteyen kişileri gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak profesyonel bir eğitimci haline getirmeyi amaçlar. Katılımcılara eğitim programları ,sunum hazırlanması,topluluk içerisinde etkin şekilde konuşma gibi konuları kavrayarak becerilerinin geliştirilmesini uygulamalı bir şekilde aktarmaktadır.

Eğitim sayfamız için tıklayınız