Çevik (Agile) Proje Yönetimi

15.06.2020 | İlker Dikmen
gembaakademi.com

 

Agile Proje Yönetimi

“Değişim yoksa yaşamda yoktur” sözü tüm zamanlarda geçerli olmakla birlikte değişime uyum için gereken süre her geçen gün kısalıyor. Değişime uyum sağlayamayan kuruluşlar eskisinden daha kısa sürelerde yarıştan çekilmek zorunda kalıyorlar.
Çevik Proje yaklaşımı ile hızlı ve düşük maliyet hedefleri yanı sıra esneklikte olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Proje ve Programlar konusunda katı disiplinlerle yönetilen firmalarda çevik proje yaklaşımı eleştirilere ve kaygılara yol açmış olabilir. Hızlı değişimler beraberinde hızlı iletişim, hızlı karar verme süreçleri ve bunun gereği olarak hızlı raporlama ihtiyacı gerektirir. İşte teknolojinin üssel gelişimi bütün bu ihtiyaçları dijitalleşme ile mümkün kılar. Proje performansları, KPI’lar gerçek zamanlı olarak proje paydaşlarının erişimine sunulur. Bu durum işimizi kolaylaştırmakla birlikte nitelikli personel ihtiyacını da geleneksel proje yönetimi yaklaşımına kıyasla azaltır.
Çevik Proje Yönetimi anlayışının en büyük avantajını konuşmak için geleneksel proje yönetiminin (şelale modeli)’nin zayıflıklarına bakmak gerek. Şimdi bir şelale modelinin adımlarına bakalım.

Bu durumda kapanıştan hemen önce gelen Test aşamasında bir güncelleme talebi olduğunda hangi aşamaya geri dönmemiz gerekir? Bu durumda en başa dönmek tüm başlangıç öngörülerini altüst eder. Birçok projenin gerçekleşememesi yada düşük performans ve büyük kayıplarla tamamlanması işte bu katı modellerden kaynaklanır ki bu geçen yüzyılın imkanlarıya anlaşılır bir durumdur.

Ancak teknolojide artık anlik yaşanan gelişmeler aynı oranda müşteri beklentilerini de arttıyor. İşte tam bu noktada “Agile” yani Çevik Proje Yönetimi imdadımıza yetişiyor. Çevik Proje Yönetimi kontrol (test) aşamasına farklı bir yaklaşım getirerek bu kayıpların önüne geçiyor.
“Agile” yani Çevik Proje Yönetimi yaklaşımında farkı yaratan iterasyona (tam Türkçe karşılığı yok “tekrarlama”, “yineleme” gibi anlamları mevcut ) dayanmasıdır. Proje Yönetimi tarafındaki anlamı; “Gerçekleştirecek projeyi küçük ve çalışan parçaları bir araya getirerek tamamlama yöntemidir” diyebiliriz.
Her bir iterasyonu bütünü tamamlayan farkli mini projeler olarak düşünebiliriz. Her bir iterasyon için kontrol adımının tekrarlanması sayesinde şelale modelinden farklı olarak kayıplar minimize edilir.

Çevik Proje Yönetimi ile aşamalı kontroller ve müşteri geri bildirimlerinin projeye entegre edilmesi Şelale modeline kıyasla oldukça önemli avantajlar sağlar,
Esneklik: İterasyonlar arasındaki sürelerin kısa olması nedeniyle talepler doğrultusunda ortaya çıkan güncellemelere kolay entegre edilir.
Müşteriyi Sürece Dahil Etme: Tamamlanan her iterasyon sonucu müşteri tarafından değerlendirilir. Böylece proje sonunda ortaya çıkan ürün, hizmet müşteri beklentilerini karşılamış olur.
Şeffaftır: Tüm proje paydaşları her bir adımda gerçekleşen olumlu olumsuz durumlardan haberdardır. Zamanında geribildirim ve aksiyonlar alınır. Böylece tekrarlanan problemlerin önüne geçilmiş olur.