NEDEN ARGE?

Mevcut ve gelecek piyasa beklentilerine cevap verecek ürün, hizmet, teknoloji üretmek,
Üretim sektöründe sürekli güncellenen 3 temel hedef konusu; kalite, maliyet ve zaman konularında iyileştirmeler,
Organizasyonun ihtiyacı olan yeni teknolojileri transfer etmek ve uyumunu sağlamak,
Bilimsel bilgiyi ticarileştirebilecek şekle dönüştürmek.

Araştırma ve geliştirme – AR-GE, bir şirketin kendi bünyesinde kullanmak veya satmak üzere yeni ürün, hizmet, teknoloji veya  sistemler oluşturmak için çalıştığı süreçtir. Arge faaliyetleri genellikle şirket karlılığını arttırmak amacıyla yapılır.
Arge denildiğinde akla öncelikle teknoloji ve ilaç sektörleri gelir. Ancak endüstride bunun aksini kanıtlayan binlerce örnek yer alır (Silic isimli kendi kendini temizleyen tişört – Aamir Patel-, Beşamel Sos – Catherine de Medici, 1519-1589-). Her sektörden ve her büyüklükte şirket arge faaliyetleri gerçekleştirebilir.

Firmalar arge faaliyetlerini genellikle kendi bünyelerinde yaparlar. Bunun dışında danışman ve üniversite işbirlikleri ülkemizde çok yaygın olmamakla birlikte, arge faaliyetleri proje bazlı ya da tam zamanlı olarak tercih edilir. Özellikle çok uluslu şirketlerde her 3 durum eş zamanlı tercih edilebilir. Yine çok uluslu şirketlerde arge departmanı bir başka ülkede yer alabilir. Bu durum firmanın farklı yeteneklerden yararlanma ve dış pazar ihtiyaçlarını daha yakından analiz etme fırsatı sağlar.
Arge konusunda tüm dünya da kabul görmüş kılavuz “Frascati Kılavuzu”dur. OECD ülkelerinin deneyiminden yararlanılarak, uzmanlar tarafından hazırlanan ve güncellenen Frascati Kılavuzu’nda bulunan bilim, teknoloji ve yenilik terim/kavramlarının tanımları ülke içinde ve ülkeler arasında dil birliğinin sağlanmasında, standartların oluşmasında çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Frascati Kılavuzu’na göre bir çalışmanın Arge faaliyeti olabilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekir.
   • Orijinal/ Yeni,
   • Belirsiz,
   • Yaratıcı,
   • Sistematik,
   • Transfer Edilebilir ve Yeniden Üretilebilir

Arge Faaliyetleri

Arge Kavramı 3 temel faaliyet türünü içerir;

Temel Araştırma; 
Herhangi bir özel uygulama ya da kullanım göz önünde bulundurulmadan yapılan gözlemsel ve deneysel araştırmalardır. Temel araştırma, hipotezleri, teorileri, süreçleri ve ilişkileri bir takım araçlarla analiz eder. Üniversiteler ve devlet kurumları gibi ticari şirketlerde an itibariyle bilinen, potansiyel ya da gelecekte oluşacak problemlere çözüm bulmak amacıyla Temel Araştırma yaparlar. Her temel araştırma kısa süre içinde doğrudan ticaretleştirilemeyebilir. Bilimsel yayınlar genellikle Temel Araştırmalar’dan beslenir.
Temel Araştırma çalışmaları için; Veri Analizi, İstatistik, DOE, ANOVA, Hipotez Testleri gibi konularda uzmanlaşmak, Arge Uzmanı’na yetkinlik kazandırır ve derinlere inme fırsatı sağlar.
Uygulamalı Araştırma; 
Uygulamalı araştırma, Temel araştırmadan farklı olarak yeni bilginin edinilmesi ve pratik uygulaması amacına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu araştırma esnasında amaç yalnızca bilgiyi edinebilmek değil, edinilen bilgiyi pratik bir uygulama biçimine de sokabilmektir. Temel araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılarak, mevcut proseslerde iyileştirme, problem çözme ya da yeni metotlar oluşturma Uygulamalı Araştırmanın konuları arasındadır.
Doğa bilimleri, tecrübeler, gözlemler ile elde edilen bilgiler türetilerek yeni uygulama fikirleri yaratılır. Tarihteki birçok inovasyon sahibinin belleğinden türemiştir. Tüm insanlığın genlerine kodlanmış yaratıcılık bellekten beslenir. Tüm mucit ve kaşifler mutlaka kendilerinden öncekilerin eserlerinden esinlenmişlerdir.
Arge Uzmanlarının, yaratıcı düşünce ile problem çözme için kılavuzluk eden ARIZ/TRIZ tekniğini yönetebiliyor olmaları bu aşamada etkinliklerini arttıracaktır.
Deneysel Geliştirme:  
Deneysel geliştirme, araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerden yararlanan ve yeni ürünler/ süreçler üretmeye ya da mevcut ürünleri/ süreçleri geliştirme amaçlı ek bilgiler üretmeye yönelik sistematik çalışmalardır.
Deneysel geliştirme “ürün geliştirme” sürecinin tamamı değil muhtemel bir parçası olarak düşünülmelidir. Örneğin; otonom araçlar için yeni bir sensör tasarlıyoruz. Bu sensörün araç üzerinden test edildiği aşama Deneysel Geliştirme olacaktır. Tabi ki arge kriterlerine (Orijinal/ Yeni, Belirsiz, Yaratıcı, Sistematik, Transfer Edilebilir ve Yeniden Üretilebilir) uymak koşuluyla. Test sonucunda elde edilen çıktılar bir sonraki uygulama fikrinin girdileri olabilir. Sonuçlar negatif ya da pozitif olabilir. Ayrıca test sonuçlarından yola çıkılarak yeni uygulamanın bir ileri aşaması hakkında teknik tavsiyeler bu aşamada oluşabilir.
Arge Uzmanı bu aşamada teknik bilgi ile birlikte analitik yaklaşımlar için ARIZ/TRIZ, DOE, Response Surface, ANOVA gibi tekniklere ihtiyaç duyar.