Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi, yetenekleri ve bilgisi doğrultusunda kişinin kendisini geliştirerek bilgilerini ve yeteneklerini daha iyi aktarabilmesini sağlayan ve eğiticiye “eğitmenin” gerekli olan tekniklerini nasıl kullanacağını öğreten bir eğitim programıdır.

Konusunda uzman kişiler Eğiticinin Eğitimi programı ile bu konuları başka bireylere anlatabilmek için yeterlilikler kazanır. Bu eğitim programı eğitimi alan kişilerin bulunduğu kurumda fark yaratan bir birey olmasını ve fark yaratacak bireyler yetiştirmesini sağlayacaktır. Aktarılacak bilgiye hakim olmak kadar hedef kitleye hakimiyette önemlidir. İletişim ve liderlik becerileri bu konuda öne çıkan özelliklerdir.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve bilgi ile eğitimin önemi daha da artmış, bilgiyi aktarmak ve öğretebilmek bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılayabilecek program da Eğiticinin Eğitimi programıdır.

Eğitim Amacı

Eğiticinin Eğitimi programı ile kurum içerisinde yapılan eğitimlerin daha verimli, etkili ve başarılı geçmesi için katılımcılara eğitim tekniklerinin aşılanması, bilgi paylaşımı konusunda beceriler kazandırılması ve iletişim bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Katılımcılar bu program ile etkili bir eğitimin içeriğini ve görsel materyalleri tasarlayabilecek, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitimin nasıl olacağı konusunda farkındalık kazanacak, eğitim öncesi ve sonrası planlamaları ve değerlendirmeleri başarılı bir şekilde yapabilecek duruma gelecektir.

Eğiticinin Eğitimi programı katılımcıların görevlerini ve yeteneklerini farkına vardırarak, bu doğrultuda öğrenme ve öğretme prensiplerini, etkili ve verimli sunum tekniklerini, kişilerin dikkatini çekecek materyaller ve konuşma ile kendi odağına toplayabilmeyi öğretmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği

 • Eğitim Amacı
 • Yetişkin Eğitimi
 • Yetişkin Öğrenme Teorileri
  1. Dönüşümsel (Transformative)
  2. Kendi kendine (Self-Directed) 
  3. Deneyimsel (Experiential)
  4. Nörofizyolojik Kuram
   • Çoklu Zeka Kuramı
  5. Andragoji
   • Davranış Teorisi
 • Etkili Sunum
 • Oturma Düzeni
 • Beden Dili (Okuma ve Yönetme)
 • Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?
 • Uygulamalı Eğitimin Önemi
 • Interaktive Oyunlar Hazırlama
 • Sunum ve Eğitimin Değerlendirilmesi ve Analizi (Uygulama)

Katılımcı Profili : İnsan kaynakları çalışanları, üst ve orta derece yöneticiler, eğitmenler ve kariyer planlarında eğitmenlik olanlar.

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.