Eğiticinin Eğitimi

Yetişkinler için Eğiticinin Eğitimi; özellikle yetişkin öğrencilere yönelik eğitim veren eğitimcilerin bilimsel metotları kullanarak etkili öğretme becerilerini kazanmalarını hedefler. Yetişkin öğrencilerin beklentileri ve öğrenme stilleri dikkate alındığında eğiticinin eğitimi bu bağlamda özellikle önemlidir. 

Eğiticinin Eğitimi programında konusunda uzman kişiler bu konuları başka bireylere anlatabilmek için yeterlilikler kazanırlar. Bu eğitim programı eğitimi alan kişilerin bulunduğu kurumda fark yaratan bir birey olmasını ve fark yaratacak bireyler yetiştirmesini sağlayacaktır. Etkin bir eğitimde aktarılacak konusuya hakim olmak kadar hedef kitleye hakimiyette önemlidir. İletişim ve liderlik becerileri bu yetklinlikte önemli birleşenlerdir.

Program Andragoji (Yetişkin Eğitimi) temellerine oturtulmuştur;

Andragoji; yetişkin öğrencilere yönelik öğretme ve öğrenme ilkeleri ve yöntemlerini inceleyen bir alan olarak bilinir. Eğiticinin eğitimi, bu yetişkin öğrenme teorilerini anlamayı ve uygulamayı içerir.

Eğiticinin Eğitimi Amacı ve Kazanılacak Yetkinlikler

  • Yetişkin Eğitiminde Uzmanlık Geliştirmek: Eğiticilerin yetişkin öğrencilere yönelik öğretimde uzmanlaşmalarını sağlamak.
  • Katılımcı Odaklı Eğitim: Eğitimcilerin yetişkin öğrencilerin deneyimlerine ve ihtiyaçlarına dayalı olarak öğrenmeyi yönlendirmelerini teşvik etmek.
  • Etkili İletişim Becerileri: Eğitimcilerin iletişim becerilerini geliştirerek öğrencilerle daha iyi etkileşim kurmalarını ve öğrenme deneyimini zenginleştirmelerini sağlamak.
  • Öğretim Teknolojileri Kullanımı: Eğitimcilerin dijital öğrenme araçları ve teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere erişim sağlamalarını desteklemek.
  • Öğrenci Motivasyonunu Artırmak: Eğitimcilerin öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonunu artırmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak.
  • Yetişkin Öğrenme Teorileri: Eğitimcilerin yetişkin öğrenme teorilerini anlamalarını ve bu teorileri uygulamalarını teşvik etmek.
  • Öğrenci İhtiyaçlarına Uyum Sağlama: Eğitimcilerin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak öğretim yöntemlerini uyarlamaları.

Eğiticinin Eğitimi program içeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Eğitmenler ve Öğretmenler

Eğitim ve öğretim alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişiler, eğiticinin eğitimi alarak etkili eğitim teknikleri ve pedagojik beceriler kazanabilirler.

Kurumsal Eğitim Uzmanları

Şirket içi eğitim programlarını tasarlayan ve uygulayan kişiler, eğiticinin eğitimi alarak eğitim tekniklerini ve sunum becerilerini geliştirebilirler.

İnsan Kaynakları Uzmanları

Şirket içi eğitim programları ve çalışan geliştirme faaliyetleri ile ilgilenen İK uzmanları, eğiticinin eğitimi ile etkili eğitim programları oluşturabilirler.

Yöneticiler ve Takım Liderleri

Takımlarını eğitmek veya iş başında bilgi ve beceri aktarmakla görevli yöneticiler, eğiticinin eğitimi alarak eğitim ve mentorluk becerilerini artırabilirler.

İş Geliştirme ve Strateji Uzmanları

Eğitim ve öğretim becerileri gerektiren projelerle ilgilenen veya kurumsal eğitim programlarının stratejik yönlerini planlayan kişiler, eğiticinin eğitimi alarak bilgi aktarımı ve sunum teknikleri konusunda becerilerini artırabilirler.

Satış ve Pazarlama Uzmanları

Müşterilere ürün veya hizmetleri tanıtan ve eğitim veren satış ve pazarlama ekipleri, eğiticinin eğitimi alarak müşterilere etkili bir şekilde bilgi sunabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

 7 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.