Eğiticinin Eğitimi

Yetişkinler için Eğiticinin Eğitimi; özellikle yetişkin öğrencilere yönelik eğitim veren eğitimcilerin bilimsel metotları kullanarak etkili öğretme becerilerini kazanmalarını hedefler. Yetişkin öğrencilerin beklentileri ve öğrenme stilleri dikkate alındığında eğiticinin eğitimi bu bağlamda özellikle önemlidir. 

Eğiticinin Eğitimi programında konusunda uzman kişiler bu konuları başka bireylere anlatabilmek için yeterlilikler kazanırlar. Bu eğitim programı eğitimi alan kişilerin bulunduğu kurumda fark yaratan bir birey olmasını ve fark yaratacak bireyler yetiştirmesini sağlayacaktır. Etkin bir eğitimde aktarılacak konusuya hakim olmak kadar hedef kitleye hakimiyette önemlidir. İletişim ve liderlik becerileri bu yetklinlikte önemli birleşenlerdir.

Program Andragoji (Yetişkin Eğitimi) temellerine oturtulmuştur;

Andragoji; yetişkin öğrencilere yönelik öğretme ve öğrenme ilkeleri ve yöntemlerini inceleyen bir alan olarak bilinir. Eğiticinin eğitimi, bu yetişkin öğrenme teorilerini anlamayı ve uygulamayı içerir.

Eğiticinin Eğitimi Amacı ve Kazanılacak Yetkinlikler; 

  • Yetişkin Eğitiminde Uzmanlık Geliştirmek: Eğiticilerin yetişkin öğrencilere yönelik öğretimde uzmanlaşmalarını sağlamak.
  • Katılımcı Odaklı Eğitim: Eğitimcilerin yetişkin öğrencilerin deneyimlerine ve ihtiyaçlarına dayalı olarak öğrenmeyi yönlendirmelerini teşvik etmek.
  • Etkili İletişim Becerileri: Eğitimcilerin iletişim becerilerini geliştirerek öğrencilerle daha iyi etkileşim kurmalarını ve öğrenme deneyimini zenginleştirmelerini sağlamak.
  • Öğretim Teknolojileri Kullanımı: Eğitimcilerin dijital öğrenme araçları ve teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere erişim sağlamalarını desteklemek.
  • Öğrenci Motivasyonunu Artırmak: Eğitimcilerin öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonunu artırmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak.
  • Yetişkin Öğrenme Teorileri: Eğitimcilerin yetişkin öğrenme teorilerini anlamalarını ve bu teorileri uygulamalarını teşvik etmek.
  • Öğrenci İhtiyaçlarına Uyum Sağlama: Eğitimcilerin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak öğretim yöntemlerini uyarlamaları.

Program İçeriği

  • Etkileyici İletişim Yöntemleri
  • Katılımcı Merkezli Eğitim Yaklaşımları
  • Güçlü İfade Teknikleri ve Beden Dili
  • İfade Becerileri & Konuşma Estetiği
  • Bilgi Aktarımında Görsel Stratejiler
  • İletişimde Algı Yönetimi ve Etki Oluşturma
  • Yaratıcı İçerik Tasarımı ve Eğitim Materyalleri
  • Sunum Teknikleri ve Prezantasyon
  • Sunum Ortamının Hazırlığı
  • Öğrenme Süreçleri
  • Akılda Kalıcı ve İkna Edici Sunumlar İçin İpuçları
  • Hikaye Anlatıcılığı
  • Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri
  • Eğitimde İmaj Yönetimi
  • Mükemmel Sunum İçin Pratik: En İyi Sunumun Sırrı
  • Zor Soruların Ardındaki Hazine Haritası
  • Heyecanla Başa Çıkma Yöntemleri
  • Sunumu Tehlikeye Atacak Davranışlar
  • Katılımcıların Sunum Performansları ve Geribildirim
  • Sahne & Sunum Uygulamaları
  • Etkili Bir Sunumda Kapanış Nasıl Olmalıdır?
  • Modern Eğitim Yaklaşımları ve Yetişkin Öğrenme Teorileri
  • Andragoji ve Pedogoji Kavramları
  • Yetişkin Öğrenme Teorileri
   • Dönüşümsel (Transformative)
   • Kendi kendine (Self-Directed) 
   • Deneyimsel (Experiential)
   • Nörofizyolojik Kuram
   • Andragoji
  • Uygulamalı Eğitimin Önemi
  • Interaktif Öğrenme Oyunları ve Eğlenceli Uygulamalar
  • Eğitim Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  • Sunum ve Eğitimin Değerlendirilmesi ve Analizi (Uygulama)

Katılımcı Profili : Bulundukları organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, kariyer planlarında eğitmenlik olanlar, insan kaynakları yönetimi alanında çalışanlar, sıklıkla sunum yapan ekip liderleri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.