Andragoji (Yetişkin Eğitimi)

04.09.2023 | İlker Dikmen
gembaakademi.com

Andragoji (Yetişkin Eğitimi)

Bugün sizlere yetişkin eğitimi alanında önemli bir kavram olan “andragoji”den bahsetmek istiyorum. Andragoji, aslında çok daha fazla içeriğe sahip olan bir kelimenin özeti gibidir. Kelimenin kökeni Yunanca’dan geliyor ve “insan” anlamına gelen “andr-” ile “lideri” anlamına gelen “agogos” kelimelerinin birleşmesiyle oluşuyor. Bu da tam olarak “lider adam” anlamına gelirken, aynı mantıkla “pedagoji” kelimesi “lider çocuklar” anlamına gelir.

Andragoji, yetişkin eğitiminde kullanılan yöntem ve ilkeleri ifade eder. Ancak sadece bu kadarla sınırlı değil. Andragoji, yaşam boyu öğrenmenin özüdür. Yetişkinlerin eğitimine yönelik hem teorik bakış açısını hem de uygulama alanını içerir. Temelde, yetişkinlere özel bir öğrenme yaklaşımı olarak düşünebiliriz.

Andragoji, iki temel anlayışa sahiptir. Birincisi, yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmesini anlama ve destekleme bilimidir. İkincisi ise Malcolm Knowles geleneğine dayanan teorik ve pratik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrenmeyi kendine özgü ve özerk bir şekilde öğrenen yetişkinlerin, öğrenme sürecini kolaylaştıran öğretmenlerin hümanist anlayışına dayanır.

Andragoji’ nin ilkeleri, yetişkin öğreniminin temel taşlarıdır. Yetişkinler öğrenmeyi istemelidir, bu istek kendi içlerinden gelmelidir. İhtiyaç duyulan bilgiyi öğrenmek ise yetişkinlerin en öncelikli amacı olmalıdır. Yetişkinler, yaparak öğrenirler. Deneyimleri ve pratikleri üzerinden öğrenme sürecini şekillendirirler. Problemlere odaklanarak öğrenirler ve bu da daha derin ve kalıcı öğrenmeye yol açar. Ayrıca, her bireyin deneyimi, öğrenme sürecini etkiler ve bu deneyimler öğrenme içeriğinin daha anlamlı hale gelmesini sağlar.

Öğrenme süreci daha çok etkileşim ve katılım gerektirir. Yetişkinlerin öğrenme ortamları resmi olmayan, samimi ve işbirliğine dayalı olmalıdır. Eşitlik ve karşılıklı saygı, yetişkinlerin öğrenme yolculuğunda önemli bir role sahiptir. Öğretmenler sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda rehberlik eden ve öğrenmeye ilgi gösteren ortaklardır.

Andragoji’nin Tarihi

Andragoji’ nin tarihi, Alman eğitimci Alexander Kapp tarafından 1833 yılında kullanılmaya başlamıştır. Eugen Rosenstock-Huessy ve Malcolm Knowles gibi isimler, andragojiyi yetişkin eğitimi teorisi olarak geliştirmiş ve yaygınlaştırmışlardır. Malcolm Knowles, andragojinin pedagojiden ayrılması gerektiğini savunarak, yetişkin öğrenimi için yeni bir bakış açısı sunmuştur.

Andragoji; yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarına ve motivasyonlarına odaklanırken, onları aktif katılımcılar olarak sürece dahil etmeyi amaçlar. Böylece, yetişkinlerin öğrenme deneyimleri daha anlamlı, kalıcı ve kişiselleştirilmiş hale gelir.
Umarım bu yazım, Andragoji kavramını ve yetişkin eğitimindeki önemini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur.