DMADV, “Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronimdir. Bu, Six Sigma ve kalite yönetimi alanlarında kullanılan yapılandırılmış bir metodolojidir ve yeni süreçlerin, ürünlerin veya hizmetlerin tasarımını, müşteri gereksinimlerini karşılama ve hataları veya hataları en aza indirgeme odaklı olarak yapmak için kullanılır. DMADV sürecinin her aşaması belirli bir amacı hizmet eder:

Tanımla (Define): Bu aşamada, projenin hedefleri ve amaçları net bir şekilde tanımlanır. Ekip, müşteri gereksinimlerini, proje kapsamını ve teslimatları belirler. Müşterinin ne istediğini anlamak önemlidir.

Ölç (Measure): İkinci aşama, mevcut süreçleri veya sistemleri bir temel oluşturmak için ölçer. Bu adım, mevcut performansı nicelendirmeye yardımcı olur ve iyileştirilmesi gereken alanları tanımlar.

Analiz Et (Analyze): Bu aşamada, önceki aşamada toplanan veriler, sorunların veya müşteri gereksinimlerinden sapmaların kök nedenlerini belirlemek için analiz edilir. Nedenleri anlamadan ilerlemek önemlidir.

Tasarla (Design): Tasarım aşamasında, ekip sorunları gidermek için potansiyel çözümler veya tasarımlar oluşturur. Bu, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya ve hataları en aza indirmeye odaklanarak yapılır.

Doğrula (Verify): Son aşama doğrulama aşamasıdır, burada tasarlanan çözüm test edilir ve onaylanır. Bu, yeni sürecin veya ürünün müşteri gereksinimlerini karşılayacağını ve amaçlandığı gibi çalışacağını sağlamak için yapılır.

DMADV, bir organizasyonun yeni bir ürün, hizmet veya süreç tanıttığı ve bu ürünün müşteri beklentilerini ve kalite standartlarını baştan itibaren karşılayacağından emin olmak istediği durumlarda sıklıkla kullanılır. Bu, mevcut süreçleri iyileştirmek için kullanılan DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) yaklaşımıyla tamamlayıcı bir yaklaşımdır.