KAIZEN Eğitimi

KAIZEN Eğitimi

Kaizen, Japonca bir kelime olup  kai – değişim, zen – daha iyi anlamına gelmektedir. Yalın Üretim literatürüne orijinal ismi KAİZEN olarak yerleşmiştir. Kaizen Eğitimi’nin temel mantığı; yüksek yatırım maliyetleri ile büyük iyileştirmeler yerine düşük ya da sıfır maliyetli  ve sürekli küçük iyileştirmelerdir.

Kaizen Eğitimi’ nin bu gelişmiş ve yarar sağlayan hikayesi 1930’larda başlamıştır.  Toyota’nın kurucusu Sakichi Toyoda çalışanlarına “Pencereyi açın, dışarıda koca bir dünya var” derdi.                                                                    

Bugün halen örnek alınan Toyota Üretim Sistemi (TPS) 1950’lerde geliştirilmiştir. Toyota sistemi kalitede, teknolojide, proseslerde, şirket kültüründe verimlilikte, iş güvenliğinde, liderlikte, sürekli iyileştirme mantığını esas alır.

Sürekli küçük iyileştirmeler zamanında sevkiyat, düşük maliyetler, artan müşteri memnuniyetini sağlamanın kanıtlanmış en etkili ve kalıcı metodu olarak tüm dünya tarafından benimsenmiştir.

Kaizen Eğitimi’nin temel felsefesi, organizasyon ve hiyerarşi bakımından çalışanlar arasında seviye gözetmeksizin her bir bireyin katılımını sağladığı ve süreç sahiplerinden gelen önerilerle süreçleri değiştirdiği için bir katılımcı profili ortamı yaratır. Tüm çalışanların kurum, kuruluş ve süreçlere aidiyet duyguları güçlenir ve sağlamlaşır.

Eğitimlerimizde temel amaç sürekli iyileştirme aktivitelerine tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktır. Bu nedenle çalıştaylarımızda Kaizen Eğitimi mantığı reel sektörden canlı örneklerle işlenir.

Kaizen Eğitimi İçeriği:kaizen-egitimi

 • Yalın Üretim Kavramları
 • 7 (İsraf) Muda
 • Kaizen Nedir?
 • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar
 • Kaizen Türleri
  • Önce-Sonra Kaizen’i (Uygulama)
  • Kobetsu Kaizen
  • Gemba Kaizen
 • Kobetsu Kaizen’in 10 Adımı (Uygulama)
  • Kaizen Konusunun Seçilmesi
  • Hedefin Belirlenmesi
  • Ekibin Oluşturulması
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Proje Planının Hazırlanması
  • Mevcut Durumun Analizi
  • İyileştirme Fikirlerinin Seçilmesi ve Uygulanması
  • Sonuçların Doğrulanması
  • Sürekliliğin Sağlanması ve Standardizasyon
  • Yaygınlaştırma

Katılımcı Profili: İşveren vekilleri (ilk, orta ve üst kademe yöneticileri), ve her kademeden ve düzeyden çalışanlar (usta – posta başı – formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.)

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.