OHSAH 18001 Eğitimi

OHSAS 18001 yada BS OHSAS 18001:2007 uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardıdır. Özel yada kamuya ait şirketlerde ve sektörden bağımsız olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda hazırlanmış olan bu standart dünya genelinde uygulanmaktadır.

Neden OHSAS 18001 Eğitimi?

Dünya genelinde tüm organizasyonlar iş sağlığı ve güvenliği ve buna bağlı olarak mesleki hastalıklar konusunu kontrol altında tutma ve iyileştirmeye ihtiyaç duymuştur. 1999 dan önce bu konuda her ülke kendi standartlarını yaratmış ve uluslararası ilişkilerde bitakım karışıklıklar meydana gelmiştir.

Uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan bu açık, OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) tarafından tek bir standart yaratma ihtiyacını getirmiştir.

Mevcut düzen ve standartlardan faydalınarak OHSAS Proje grubu 1999 da OHSAS 18000’i yayınlamıştır. Bu standart 2 farklı spesifikasyonu içinde barındırmaktadır: 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve 18002 uygulama kılavuzu.

2005 ten bu yana 80’den fazla ülkede 16.000 in üzerinde organizasyon OHSAH 18801 uygulamaktadır. 2009 itibariyle 116 ülkede 54.000 den fazla organizasyon sertifikalandırılmıştır.

Gemba Akademi OHSAS 18001 Eğitimi konusunda Kocali, Sakarya, Bursa, Düzce, İstanbul gibi birçok şehirde 100’den çok organizasyonda hizmet vermiştir.

OHSAS 18001 ile Diğer Standartların Ortaklığı

OHSAH 18001 Temmuz 2007 de revize edilerek ISO 9000 ve ISO 14001 le uyumlu hale getirilmiştir. Bu revizyon ile organizasyonların mevcut standartla birlikte OHSAS 18001’i uygulamaları daha kolay hale gelmiştir.

Nasıl Çalışır?

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi organizasyonlarda oluşturduğu sağlık ve güvenlik konularında uygun bir yapı oluşturarak;

  • Sağlık ve güvenlik risklerinin tespiti ve kontrol altına alınmasıReduce the potential for accidents
  • Acil durum prosedürlerine uyumluluk
  • İşgücü performansının kontrolü

konularında kolaylık sağlamıştır.

OHSAS 18001 ekonomik hedeflerle de örtüşen ve diğer standartlarla uyumlu bir yönetim sistemi sağlamaktadır. OHSAH 18001 eğitimi içeride diğer standartlarla entegre şekilde hazırlanmış olup adaylar entegre sistemin nasıl işleyeceği konusunda bilgi alırlar.

OHSAS 18001 öncesi standartlarda işin kalitesi, performans ve sonralarda çevre konuları öne çıkarken OHSAS 18001 ile iş sağlığı ve güvenlik öne çıkmış ve organizasyonlardaki bu açık kapanmıştır.

OHSAS 18001 eğitimi süreç sorumluları başta olmak üzere organizasyonda yer alan her personel için gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir