Niçin IATF 16949 Eğitimi :2016 ?

IATF 16949 Eğitimi :2016, otomotiv endüstrisi için uluslararası kabul görmüş bir Kalite Yönetim Sistemidir. Otomotiv endüstricileri tarafından kaliteyi geliştirmek ve otomotiv’in yapısını güvence altına almak amacıyla yazılmıştır.
ISO 9001‘in tüm gereksinimlerine artı olarak otomotiv endüstrisi için özel birkaç ilave gerekliliği içermektedir.

IATF 16949 Eğitimi :2016 EAQF Fransa, VDA6 Almanya, AVSQ İtalya ve QS Amerika gibi otomotiv standartlarını tek bir standartta bir araya getirmiştir.
Bu standart, otomotiv endüstrisine dahil olan ve parçalar, bileşenler üreten bütün kuruluşlara uygulanabilir. Standart kapsamındaki otomotiv ürünleri; binek araçlar, hafif ticari araçlar, kamyonlar otobüsler, motosikletler. Kapsam dışındaki ürünler; sadece tarım ve endüstri amaçlı kullanılan araçlar.

IATF 16949 Eğitimi :2016 sürekli gelişmeyi, hatasız üretimi ve iyi bir tedarik zinciri sağlamayı amaçlayan sistem anlayışına sahiptir. IATF 16949:2016 kalite yönetim sisteminin müşteri beklentileri, çalışan katılımı, müşteri memnuniyeti, kalite hedeflerinin belirlenmesi gibi temel prensipleri vardır.
Üretim, servis parçası tedarikçileri, parça veya malzeme tedarikçileri, yüzey işlemleri yapanlar ve müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri bu kalite yönetim sisteminin uygulama alanları içerisine girmektedir.

IATF 16949 Eğitimi :2016 gereksinim standardının bazı avantajları şunlardır:

Müşteri memnuniyeti: Sürekli müşteri gereksinimlerini karşılayan ürünlerin teslimatı yoluyla
Saygın bir tedarikçi olarak küresel tanınma: Sertifikasyon, otomotiv tedarik zinciri boyunca bir endüstri ölçütü olarak kabul edilmekte ve kabul edilmektedir

Müşteri spesifikasyonlarına uygunluğun azaltılmış maliyeti: Tek bir yönetim sisteminin uygulanması ve azaltılmış denetim gereksinimleri sayesinde
Azalan işletme/üretim maliyetleri: Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve sonuçta elde edilen operasyonel verimlilikler,
Yasal Uyum: Yasal ve düzenleyici gereklerin organizasyonu ve müşterilerini nasıl etkilediğini anlamak ve önlem almak,
Geliştirilmiş risk yönetimi: Ürünlerin ve hizmetlerin daha fazla tutarlılığı ve izlenebilirliği ile
güvenilirliğin artırılması,
Kanıtlanmış işletme kimlik bilgileri: Tanınmış standartlara karşı bağımsız doğrulama
Risk analizleri; tehtidlerin fırsata çevrilmesi, sonkullanıcıdaki kalite problemlerinin çok önce görmek ve önlemek, şirketin varlığını tehtid eden dış ve iç potensiyelleri belirleyip önlem planlamak.

ISO 9001’ e ilaveten;
•Mühendislik Şartnamelerinin Kontrolü
•Proses Verimliliğinin Gözden Geçirilmesi
•Müşteri Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
•Çalışanların Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi
•Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlaması
•Beklenmedik Durum Planlarının Hazırlanması
•Tesiste Temizlik ve Düzenleme Yapılması
•İmalat Yapılabilirliği ve Ürün Risk Analizi
•Üretim ve Tasarımda FMEA Uygulamaları
•Kontrol Planı Hazırlanması ve Uygulanması konularını inceler.
Bu standartta da diğer tüm kalite yönetim sistemi standartları gibi PUKÖ çevrimi esastır. Yani sürekli iyileştirme döngüsü. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Dolayısı ile planlama üst yönetim tarafından müşteri şartları-beklentileri ile kendi koyduğu şartları ve standart şartlarını içeren bir kalite sistemi (doküman kontrolü, iç denetim, gözden geçirme ve eğitim sistemi) organize eder.

•Müşteri beklentilerinin belirlenmesi
•Çalışanların katılımı
•Müşteri Memnuniyeti
•Sürekli İyileştirme
•Kalite Hedeflerinin Yaygınlaştırılması gibi temel prensipleri esas alır.

Uygulama Alanları Nelerdir?

• Otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servis hizmetleri
• Parça veya malzeme tedarikçileri,
• Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar,
• Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri.

Böyle bir sisteme neden gereksinim vardır?
Otomotiv sektörü dünyadaki en zorlu sektörlerden biridir. Maliyet ve zaman konusunda yüksek baskı altında çalışır. Tedarikçilere güvenebilmek sadece otomobil imalatçıları için değil aynı zamanda tedarik zincirindeki diğer kuruluşlar için de esastır. Hepsinin süreçlerini kontrol altında tutan, müşterilerinin özel isteklerini anlayan ve sürekli iyileştirmeye odaklanan tedarikçilere gereksinimleri vardır.

ISO 16949 Eğitimi :2016 Standardı İle Neler Sağlanabilir?
1. Otomotiv sektörünün bilgi birikimini bir araya toplamak,
2. Otomotiv sektöründe ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini iyileştirmek
3. Tedarik zincirindeki kayıpların azaltılmasını sağlamak
4. Ürün kalitesini iyileştirmek,
5. Değişkenliği azaltmak
6. Hataları önlemek
7. Verimliliği arttırmak,
8. Sektörün nitelik ve kalite düzeyini arttırmak,
9. Tüketiciye daha güvenilir ürünler sunmak
10. Tedarikçi kalitesinde güven sağlamak,rekabet avantajı sağlamak, müşteri memnuniyeti sağlamak

ITF 16949 Eğitimi :2016 neden uygulamalıyım?
Otomotiv endüstrisindeki müşterilerinizi elinizde tutmak ve memnun etmek için ürünlerinizin ve hizmetinizin onların gereksinimlerine uymaları gerekir. ISO/TS 16949 bu gereklilikleri karşılamak ve üzerine çıkmak amacıyla prosesinizi yönetmek için bir perspektif sağlar.
Bu sistemi uygulamak ticari bir avantaj sağlar mı?
Otomobil imalatçılarının çoğu IATF 16949:2016 için belgelenmiş tedarikçilerle sözleşme yaparlar. Bu da sizin piyasa koşullarında rekabet avantajını elde etmenizi sağlar.