ISO 50001 Eğitimi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi – International Organization for Standadization (ISO) tarafından oluşturulan ve enerji yönetimine kılavuzluk eden bir standarttır. ISO 50001 sistemin kurulması, uygulanması, sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için gerekliliklerden oluşmaktadır.

Enerji yönetim sisteminde başarılı bir performans göstermeyi amaçlayan organizasyonlar için sistematik bir yaklaşım sağlayan ISO 5001 yönetim sistemi enerji verimliliği, enerji güvenliği ve kullanım kavramları üzerine kurulmuştur. Standart, organizasyonlara sürekli bir enerji verimliliği, dolayısıyla enerji maliyetlerinde ve gaz emisyonlarında düşüş yaklaşımı sergilemektedir.

ISO 50001 ölçekten, sektörden, faaliyet bölgesinden bağımsız olarak tüm organizasyonlarda kullanılabilecek şekilde 2011 yılında ISO tarafından hayata geçirilmiştir.

ISO 50001, ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarından sonra şekillenmiş ve entegre yaşayacak şekilde tasarlanmıştır.

Neden ISO 50001?

Standardın temel amacı enerji ile ilgili konularda performans iyileştirme, sürekli enerji verimliliği ve enerji tasarrufu fırsatlarını tespit etmektir. ISO 50001 deki sistematik yaklaşım organizasyonlara sistem ve proseslerin dizaynında kılavuzluk eder.

ISO 50001 Hikayesi

Küçük yada büyük her organizasyon rekabet koşullarında ön sıralarda kalabilmek için öncelikle maliyetlerini düşürmenin yollarını arar. Enerji maliyetleri ürünler üzerinde önemli bir oranda yer alır. Dolayısıyla enerji verimliliği konusunda yapılacak iyileştirmeler, her bir ürün için kar marjını arttıracak ve rekabet gücü sağlayacaktır.

Her organizasyon bunu küçük iyileştirmeler yada büyük yatırımlarla sağlamakta ise de sistematik bir yaklaşıma sahip olunmadığından elde edilen iyileştirilmiş durum bir süre sonra yine eski haline dönmektedir.

Bu nedenle sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuş ve sürdürülebilir enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi nedeniyle ISO 50001 dünyaca kabül görmüştür. Bir diğer neden ise farklı ülkelerde farklı şekillerde hayata geçirilen uygulamalar uluslararası ilişkilerde karmaşıklığa yol açtığından herkesçe kabul görmüş bir standart ihtiyacı doğmuştur.

ISO 50001 Yapısı

ISO 50001 yapı itibariyle ISO yönetim sistemi standartlarına göre dizayn edilmiş, ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)’nin parçası olarakta yerini almıştır. Bu 3 yönetim sistemide PUKÖ “Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al” döngüsüne uygun tasarlandığı için entegrasyonu oldukça basittir.

ISO 50001 in temel bileşenleri:

  • Genel şartlar
  • Yönetim sorumluluğu
  • Enerji Politikası
  • Enerji Aksiyon Planı
  • Uygulama
  • Performans denetlemeleri

ISO 50001 Eğitimi

Gemba Akademi Enerji Verimliliği konusunda önemli projelere imza atmış danışmanlarıyla Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce başta olmak üzere ISO 50001 eğitimi ve danışmanlıklarını gerçekleştirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir