OHSAS 18001 Eğitimi

OHSAS 18001 eğitimi standardı, şirketler için iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temelini oluşturmaktadır ve dünya çapında geçerli bir standart olarak kabul edilmektedir.

OHSAS 18001 eğitimi yönetimi, çalışanlara güvenli bir iş yeri ve iş hastalığına bağlı sağlık konularına odaklanmaktadır. Koruyucu ve engelleyici yönetim önlemleri, bir kaza veya hastalık meydana gelmeden önce çalışanların gerekli işlemleri yapmalarını sağlar.

Prensip olarak OHSAS 18001 eğitimi , iş yerinde kaza güvenliğini ve mesleksağlığını güvenliğini arttırmak için tüm söktörlerde uygulanır. OHSAS 18001, standartları mevcut yönetim sistemine entegre etmeyi kolaylaştıran ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemi standartlarıyla uyumludur. Mevcut işlemler sadece OHSAS 18001 eğitimi şartlarına göre desteklenmektedir.

Neden OHSAS 18001 Eğitimi ?

Bilindiği gibi rekabet giderek daha güçlü hale geliyor. Hızlı tepki süreleri ve keskin hesaplanan fiyatlar genellikle pazarda hakim olmak için artık yeterli değildir. Müşteriler, değer zincirinde şirketin etkin bir şekilde yönetileceğini beklemektedir. “Hizmet dışı kalma süresi” ve “iş kazası dolayısıyla güvenilmezlik nedeniyle hizmet kesintileri” müşteriler tarafından daha az hoş görülür hale gelmektedir.

OHSAS 18001 eğitimi standardın gereksinimlerini karşılayan ve etkili bir sağlık ve güvenlik yönetimini kullananların müşteriler gözünde ciddi bir değeri vardır. OHSAS 18001 eğitimi sistemine sahip bir şirket, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, otoriteler ve yatırımcılar arasında daha fazla güven yaratır. Buna ek olarak, OHSAS 18001 eğitimi aşağıdaki avantajları sunar:

  • Tüm iş güvenliği ve sağlık koruma faaliyetlerinin sistematize edilmesi yoluyla kaza miktarlarının azaltılması
  • İlgili yasal düzenlemelere her zaman uyarak yasal kesinlik kazandırmak
  • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde katılım da dahil olmak üzere – yönetim de dahil olmak üzere – çalışanların daha fazla tanımlanması ve motivasyonu
  • Çalışanların güvenlik bilincinin artırılması
  • Çeşitli paydaşlara (iş ortakları, kamuoyu vs.) karşı işyerinde sağlık ve güvenlik kullanımını göstermek

Motivasyon ve FaydalanmaOHSAS 18001

OHSAS 18001 Eğitimi ‘nin 2007 versiyonu, önceki versiyonla karşılaştırıldığında, önleme ve sürdürülebilir güvenli sağlığın teşvik edilmesi ile ilgili olarak “sağlığın korumasın” ön planda tutmaktadır.

Bu standart, güvenlik faaliyetlerini sistematize edecek,ilgili süreçleri geliştirecektir. Ayrıca sistemlerin şeffaflığınıön plana çıkartarak yöneticiler aracılığıyla yasal, güvenlik ve çerçeve koşullarını bu konuda daha verimli hale getirecektir. İş güvenliği riskleri konusunda farkındalık güçlendirilmiş, mesleki güvenlikle ilgili yasal gereklilikler açıkça yerine getirilmiş ve açık bilgi politikası paydaşlar arasında şirket güvenilirliğini yükseltmiş olacaktır. Ki bu iş yerinde aitlik duygusunu yükseltir.

Hedef, Şirket yapınıza bağlı olarak OHSAS 18001 Eğitimi ışığında riskine maruz kalabilecek çalışanlara “işçiler ve diğer ilgili taraflara) yönelik riskleri belirleyin, ortadan kaldırın yada mümkün olan “en aza indirgemek” için planlı bir süreç oluşturun, bunu kendi güvenlik politikanızla tutarlı bir şekilde kanıtlayın.

OHSAS 18001 Eğitimi ’nde geniş kapsamlı olarak verilmiş “iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereksinimleri”en az aşağıdakileri içerir;

* Bir güvenlik politikasının geliştirilmesi,

* Amaçların belirlenmesi,risk analizi planlaması ve yapılması, iş kazalarını azaltmak için programların hazırlaması,

* İhtiyaçların iş süreçlerine entegrasyonu.

* İç denetim ve sistemin üst yönetim tarafından periyodik olarak değerlendirilmesi.

Katılımcı Profili : OHSAS 18001 Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, firmanın gerekli gördüğü tüm diğer personel

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.