Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem çözme teknikleri denince; öncelikle problemin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunlar; maddi, manevi, sosyal, psikolojik ve bireysel olabilir. Bu unsurlardan biri veya birkaçı belirlendikten sonra devreye bunların çözümü için uygulanacak yöntemler girer. İşte bu işlemlere problem çözme teknikleri denir. Problem çözme tekniklerinde bir problemin yapısında şunlar vardır; amaç, karar verici/ler, sınırlar ve en az iki alternatif çözüm. Problemlerin farkına varamayan kişi haliyle bunlara çözüm de üretemez. İnsanlar bazen problemleri kendi yöntemleri ile çözmeye çalışırken, bazen de başkalarının çözüm tekniklerini benimseyip uygulamaya başlamışlardır.

Verimlik için problem çözme teknikleri neyi gerektirir?

Sorunu tanımlama, çözüm odaklı olma, ilgili ve bilgili kişileri biraraya getirme, takım çalışması yapma ve etkin iletişim kurma.

Verimliliği esas alırken ilk olarak problem çözme ekipleri kurmak gerekir.

Bir problem çözme ekibi, aynı yerde çalışan, verimililik esaslı kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getirmeyi amaç edinmiş en az üç, en fazla sekiz kişiden oluşan küçük bir çalışma grubudur. Bu verimlilik grubu çalışmaları yaparken periyodik olarak biraraya gelir. İyileştirmeye açık alanlar ya da sorunları belirler. Verimlilik esaslı olarak sorunların çözümüne yönelik olarak problem çözme teknikleri’ni uygularlar.

Verimlilik esaslı problem çözme teknikleri çerçevesinde bir problemin çözümünde tek bir yol değil, daima en iyi yol vardır.
Çözüm; verimlilik için engelleri ortadan kaldırarak amaçlanan hedefe ulaşmaktır. Problem çözme teknikleri eğitimi’ nde bir problem; geleneksel yöntemlerle, kişisel deneyimlerle, uzmanlar yardımıyla ve bilimsel problem çözme süreci uygulanarak çözülür.

Geleneksel yöntemlerle problem çözme süreci :

Bunlar çözümü geçmişte arayanlardır. Bu yöntem, gerekli ama yeterli değildir.

Kişisel deneyimlerle problem çözme süreci :

Böyle yaparak başarılı oldum, herkes böyle yapmalı şeklindeki düşüncelerdir. Her zaman tek başına yeterli değildir

Uzmanlar yardımıyla problem çözme süreci :

Konuyu uzmanlarına sorarak onların önerilerini uygularlar. Bu yöntem de tek başına yeterli değildir.

Bilimsel problem çözme süreci :

Zaman içinde bilim adamları araştırmalarının sonucu olarak problem çözme teknikleri konusunda bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerin hepsi verimlik esaslı çalışmalardır.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi’ miz İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir