ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

04.05.2018 | Gizem Teke
gembaakademi.com

 

OHSAS 18001 standardı, yerini ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardına bırakıyor. Bunun için firmalara üç yıllık bir geçiş süreci tanınmaktadır. ISO 45001 genel olarak 10 maddede detaylandırılmış olup, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin çatısı ile de uyumlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla yönetim sistemlerinin herhangi birini bünyesine entegre etmiş kuruluşlar için geçiş süreci oldukça kolay olacak.

Yeni standartta göze çarpan en önemli değişiklik; üst yönetiminin, görünür liderlik misyonunu üstlenmesi, şirketlerin bu doğrultuda mevcut politikasını, hedeflerini ve taahhütlerini gözden geçirmesi, organizasyonun her kademesinde kurum içi iş sağlığı güvenliği seviyesini arttırılması ve şirketi içi kurumsal kültürün bu bilinçle yönetilmesi bekleniyor.

Organizasyonun alt kademesinde bulunan çalışanların risk yönetim sürecinde aktif rol alması ayrıca tedarikçilerin ve taşeronların faaliyetlerinden kaynakları risklerinde nasıl yönetileceğinin bir sistem çerçevesinde ele alınması isteniyor. Bunun için, taşeron yönetim sistemi ya da firma içi değişiklik yönetim sisteminin kurgulanması iş kazalarının sıklıkla yaşandığı üretim ve depo alanlarında önceden önlemler alınarak geliştirilebilmesi için önemli olduğu kanısındayım.

ISO 45001 Risk Yönetimi ve sürekli gelişim konularına daha çok odaklanmış ve OHSAS 18001 standartının ana başlıkları detaylandırılmıştır. Bu sebeple, şirket içi İSG performansına olumlu yada olumsuz etkisi bulunabilecek tüm faaliyetlerin kuruluş bağlamı içerisinde eksiksiz değerlendirilmesi ve anlaşılabilmesi önem arz ediyor.

Yeni standarttan bir başka detay, dökumante edilmiş bilgi kavramı, dökümanlar ve kayıtlar olarak değişmiş artık dijital ortamda bulunan kanıtlarda (akıllı telefon, tablet)kayıt niteliği taşıyacaktır.