ISO 45001 Eğitimi

OHSAS 18001 standardı, yerini ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardına bırakıyor. Bunun için firmalara üç yıllık bir geçiş süreci tanınmaktadır. ISO 45001 genel olarak 10 maddede detaylandırılmış olup, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin çatısı ile de uyumlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla yönetim sistemlerinin herhangi birini bünyesine entegre etmiş kuruluşlar için geçiş süreci oldukça kolay olacak.

ISO 45001 standardı, şirketler için iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temelini oluşturmaktadır ve dünya çapında geçerli bir standart olarak kabul edilmektedir.

ISO 45001 eğitimi, çalışanlara güvenli bir iş yeri ve iş hastalığına bağlı sağlık konularına odaklanmaktadır. Koruyucu ve engelleyici yönetim önlemleri, bir kaza veya hastalık meydana gelmeden önce çalışanların gerekli işlemleri yapmalarını sağlar.

Prensip olarak ISO 45001, iş yerinde kaza güvenliğini ve meslek sağlığı güvenliğini arttırmak için tüm sektörlerde uygulanır. ISO 45001 standardı, mevcut yönetim sistemine entegre etmeyi kolaylaştıran ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemi standartlarıyla uyumludur. 

Neden ISO 45001 Eğitimi ?

Bilindiği gibi rekabet giderek daha güçlü hale geliyor. Hızlı tepki süreleri ve keskin hesaplanan fiyatlar genellikle pazarda hakim olmak için artık yeterli değildir. Müşteriler, değer zincirinde şirketin etkin bir şekilde yönetileceğini beklemektedir. “Hizmet dışı kalma süresi” ve “iş kazası dolayısıyla güvenilmezlik nedeniyle hizmet kesintileri” müşteriler tarafından daha az hoş görülür hale gelmektedir.

ISO 45001 standardının gereksinimlerini karşılayan ve etkili bir sağlık ve güvenlik yönetimini kullanan firmaların müşteriler gözünde ciddi bir değeri vardır. ISO 45001  sistemine sahip bir şirket, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, otoriteler ve yatırımcılar arasında daha fazla güven yaratır. Buna ek olarak, ISO 45001 eğitimi aşağıdaki avantajları sunar:

 • Tüm iş güvenliği ve sağlık koruma faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi yoluyla kaza miktarlarının azaltılması
 • İlgili yasal düzenlemelere her zaman uyarak yasal kesinlik kazandırmak
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde – yönetim de dahil olmak üzere – çalışanların daha fazla tanımlanması ve motivasyonu
 • Çalışanların güvenlik bilincinin artırılması
 • Çeşitli paydaşlara (iş ortakları, kamuoyu vs.) karşı iş yerinde sağlık ve güvenlik kullanımını göstermek

Motivasyon ve Faydalanma

Bu standart, güvenlik faaliyetlerini sistematize edecek, ilgili süreçleri geliştirecektir. Ayrıca sistemlerin şeffaflığını ön plana çıkartarak yöneticiler aracılığıyla yasal, güvenlik ve çerçeve koşullarını bu konuda daha verimli hale getirecektir. İş güvenliği riskleri konusunda farkındalık güçlendirilmiş, mesleki güvenlikle ilgili yasal gereklilikler açıkça yerine getirilmiş ve açık bilgi politikası paydaşlar arasında şirket güvenilirliğini yükseltmiş olacaktır ki bu iş yerinde aitlik duygusunu yükseltir.

Eğitim İçeriği

 • ISG Standardının oluşumu
 • ISO 45001’e geçiş zaman çizelgesi
 • İSG Yönetim Sistemi’nin amacı
 • PUKO Döngüsü ve ISO 45001 ilişkisi
 • ISO 45001 Standardının kapsamı;
  • Kuruluşun bağlamı
  • Liderlik ve çalışanların katılımı
  • Planlama
  • Destek
  • Operasyon
  • Performans değerlendirme
  • İyileştirme
 • Örnek Uygulamalar

Katılımcı Profili : ISO 45001 Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, firmanın gerekli gördüğü tüm diğer personel

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.