IMDS Eğitimi (Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi)

IMDS – Uluslararası Malzeme bilgi sistemi otomotiv üreticilerinin ortaya koymuş olduğu uluslararası bir malzeme bilgi sistemidir. IMDS 2002 yılından itibaren kullanılmakta olup 150.000 den fazla kullanıcıya sahiptir. Üretim yapan bir işletmede kullanılan tüm malzemeler IMDS sistemine komponent, alt komponent, bazında girilir ve bu sayede tehlikeli ve kısıtlanmış malzeme kullanımları kontrol altına alınmış olur. IMDS otomotiv sektoru ile başlamış olmasına rağmen tüm üretim sektörlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Üretimde verimlilik ön plana çıkarken ve bütün yatırımlar verimlilik üzerine yoğunlaşırken çevreye olan etkiler gözardı edilmeye başlayınca böyle bir sistem kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Gemba Akademi, IMDS eğitimi konusunda oldukça tecrübeli olup endüstride sistemi bizzat kullanan süreç sahiperinide barındırmaktadır.

IMDS eğitimi sonrasında adaylar sistemde kullanıcı oluşturma, GADSL, REACH, ELV, MDS kavramları konusunda, yasaklanmış madde, kısıtlanmış maddeler konularında yeterli donanıma sahip olurlar. Sahip oldukları süreçlerde kullanılan tüm montajlı malzemeleri, komponent ve yarı komponentlerin IMDS sistemine girişlerini gerçekleştirebilecek duruma gelirler. IMDS eğitimi Kocaeli bölgesinde birçok fabrikada olduğu gibi Kocaeli dışında fabrikalarda da gerçekleştirilmiştir.

Üretimde verimlilik tüm üreticilerin ilk önceliği olmakla birlikte doğayı korumak ve madenleri sistemli ve kontrol altında kullanmakta bir yükümlülüktür. IMDS sisteminde bir başka avantaj ise başka üretimcilerin sisteme girdiği MDS’ leri görebilmektir. Binlerce MDS havuzuna sahip olan sistem sayesinde komponent içeriklerine, kullanım oranlarına, ilgili kanun ve şartnamelere ulaşılabilinir.

Tüm dünyada otomotiv üreticileri ve onların tedarikçileri bir takım ulusal ve global yasal düzenlemelerle malzeme kullanımını ve yönetimini gerçekleştirmek zorundadır. AIAG (Otomotiv endüstrisi Faaliyet Grubu) ve Avrupa’daki diğer otomotiv üreticileri bu yasal düzenlemeleri toparlayarak web tabanlı IMDS veri tabanını oluşturmuşlardır.
Gemba Akademi tarafından gerçekleştirilen IMDS eğitimi 1 tam günlük olup şirket içerisinde yada Gemba Akademi eğitim salonlarında açık eğitim formatında gerçekleştirilir. Eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra IMDS web sayfasında yapılan gerçek uygulamalarla eğitimin etkinliği sağlanır. Eğitimin verimliliği ve etkinliği yapılan uygulamalarla pekiştirildiği gibi eğitim sonrasında desteklerde devam eder.

IMDS eğitimlerine katılabilmek için basit bilgisayar bilgisi yeterli olacaktır. Her adayin eğitimden maksimum verim elde edebilmesi için eğitimlere bilgisayar ile katılması verimlilik açısından uygun olacaktır.

IMDS Eğitimimiz İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir