IMDS Eğitimi

IMDS ( International Material Data System ) otomotiv endüstrisinde kullanılan malzemelere ait bilgilerin toplandığı global bir veri bankasıdır. Otomotiv üreticilerinden once BMW, Daimler Chysler, Ford, General Motors, Porche, Volkswagen, Volvo ve daha sonra Fiat, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota gibi markaların markaların bir araya gelerek şekillendirdiği IMDS, ulusal ve uluslarası standartları, kanun ve kısıtlamaları dikkate alarak hazırlanmıştır. Tüm bu otomotiv üreticileri, tedarikçilerinden kendileri için ürettikleri parçaları oluşturan malzeme bilgilerinin IMDS sistemine girilmesini PPAP ile zorunlu hale getirir. Amaç yasaklı maddelerin kullanımını engellemek, kısıtlı malzeme kullanımını kontrol altına almaktır. 

IMDS, bilgisayar tabanlı bir sistem olduğundan tehlikeli ve kısıtlanmış malzemeler konusunda diğer ilgili sistemlerle (GADSL, REACH, ELV, vs) de bağlantılı çalışarak bu malzemeleri işaretler.

IMDS , Temmuz 2003’ten bu yana kullanılmaktadır ve bugün itibariyle 150.000’in üzerinde kullanıcıya sahiptir.

IMDS Eğitimi ‘nde amaç yasaklı malzemeler, kısıtlanmış malzemeler, ağır metaller ve bunların çevreye etkilerini aktarmak ve katılımcıların IMDS sistemine veri girişini yapabilecek hale gelmelerini sağlamaktır.

IMDS Eğitim içeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Otomotiv Mühendisleri ve Tasarımcılar

Otomotiv bileşenlerini ve sistemlerini tasarlayan ve bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin izlenebilirliğini sağlamak isteyen kişiler, IMDS eğitimi alarak malzeme verilerini doğru şekilde yönetmeyi öğrenebilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin çevresel uyumunu sağlamak ve malzeme yönetimini kontrol etmek için çalışan mühendisler, IMDS eğitimi ile süreçlerdeki malzeme izlenebilirliğini artırabilirler.

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Uzmanları

Otomotiv tedarik zincirinde çalışan ve tedarikçilerin malzeme verilerini değerlendirmek için IMDS sistemini kullanmak isteyen kişiler, IMDS eğitimi alarak malzeme izlenebilirliğini ve çevresel uyumu sağlayabilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Üretim süreçlerinde kaliteyi sağlamak ve malzeme izlenebilirliği ile çevresel uyumu kontrol etmek için çalışan kişiler, IMDS eğitimi alarak malzeme yönetimi ve kalite kontrol süreçlerini iyileştirebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin çevresel ve malzeme yönetimi stratejilerini belirlemek için çalışan yöneticiler, IMDS eğitimi alarak otomotiv endüstrisindeki çevresel ve düzenleyici gereksinimleri karşılayabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.