İkna Teknikleri

14.12.2020

İş Etüdü Nedir?

Herhangi bir işin ve ya etkinliğin gelişme statüsünü artırabilmek amacıyla, belirli bir etkinliği ya da bir olayı ekonomiklik ve zaman yönünden etkileyen tüm kaynak ve etmenleri sistematik olarak araştırmaya yönelik bir tekniktir. Geniş kapsamda insan çalışmasını inceleyen iş etüdü zaman etüdü ve iş ölçümü teknikleri için kullanılan genel bir kavramdır.

İş etüdü verimlilik ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle elde olan mevcut kaynaklar ile sağlanacak olan üretimin çok az ya da hiç bir yatırım gerektirmeyecek şekilde arttırmak amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. İşletme mühendisleri ve endüstri mühendisleri iş etüdü bilen ve sıklıkla uygulayan meslek gruplarının başında gelmektedir.

İş etüdü 3 aşamada gerçekleşir;

Metot etüdü ile proses ölçüm için uygun adımlara bölünerek analiz edilir. Bu aşamada katma değersiz aktiviteler (NVAA) israf avcılığı mantığıyla azaltılır yada yok edilir. Metot Etüdü sonunda beklenen durum iyileştirilmiş proses adımlarının standart hale gelmesidir. Metot etüdü sonrasında standart olmayan adımlar var ise değişkenliğe sebep olan faktörler analiz edilerek ortadan kaldırılır.

İş Ölçümü aşaması prosesin standart hali sağlandıktan sonra gerçekleşir. Bu aşamada amaç standart süreleri ortaya koymaktır. Böylece standart maliyet hesaplarını, üretim planlamayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu aşamada zaman ölçümlerinin yanı sıra çalışan ve çalışma şartları dikkate alınarak kişisel ihtiyaç, dinlenme payları da standart süre hesabına dahil edilir.

İş etüdünde nihai amaç verimliliği arttırmak ve KPI‘ları güvenilir verilerle ölçmektir. Üretimde verimlilik arttırmak için doğru adreslere odaklanmak etkin bir israf avcılığı için hayatı önem taşır. Bu konuda sezgi ve tecrübelerden daha güvenilir olan kaynak sayısal verilerdir. İş etüdü bize tam olarak bu imkanı sağlar.

ILO’ya Göre İş Etüdü

İş Etüdü; daha çok bir işin analizinde kullanılan detaylı ve sistematik bir prosedür olarak da tanımlanabilir. Uluslararası çalışma örgütü olan ILO’ya (İnternational Labour Organizasyon) göre iş etüdü; tanımlanmış bir faaliyetin gerçekleşmesinde gerekli malzeme ve insan kaynaklarının en uygun şekilde kullanımını sağlamayı amaçlayan, iş ölçümü ve metot etüdü tekniklerinin oluşturduğu bir terim olarak nitelendirir.

İş etüdü tanımını genel bir şekilde yapacak olursak; üretken sistemlerin faaliyetlerini detaylı ve sistematik bir şekilde tanımlamak, geliştirerek standartlaştırmak ve ölçmek için tercih edilen, iş ölçümü ve metot etüdü olmak üzere iki ana bölümden oluşan profesyonel ve bilimsel bir problem çözme tekniğidir. Bu tanımda kullanılan üretken birimden kasıt, belirli herhangi bir işi gerçekleştirmek için bir araya getirilen üretimi sağlayacak faktörlerin kombinasyonunu tanımlamaktadır.

İş Etüdü ile Operasyonel Verimlilik

İş etüdü ile amaçlanan en önemli sonuç bir işi gerçekleştirmenin en ekonomik çözümünü bulmaktır. Bulunan ve uygulanan sistem ile gerekli malzemeler ile araçları verimliliği artırarak standart bir hale getirmektir. Ayrıca eğitilmiş bir işçinin belirlenen verimlilik düzeyinde işi yapması ve çalışması için gerekli zamanı tespit etmek için de iş etüdü sisteminden faydalanılır.

Kısacası iş etüdü bir iş yerinde operasyonel verimliliğin en iyi şekilde sağlanabilmesi ve iş standartlaştırmasının sağlanması oldukça önemli bir adımdır. Aynı zamanda envanter değerlendirmesine ve fiyatlandırmaya temel atacak standart maliyet sürenin oluşturulması maksadıyla kullanılır.