Yalın Bakış ve Aksiyon Planı

28.01.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Yalın Bakış ve Aksiyon Planı

Her ne iş yapıyor olursak olalım, hedefe ulaşabilmek için planlı hareket etmek önemlidir. Plansız yapılan hareketler ya da eylemler arzulanan hedefi gerçekleştirme şansını düşürür.

Peki, aksiyon planı nedir?

Hedefe ulaşmak için yapılan plan, aksiyon planı diğer bir değişle eylem planı olarak bilinir. Aksiyon planı ile devam edelim:

Aksiyon planı, hedefe ulaşmak için belirlenmiş yapılacaklar listesidir. Ama her ne yapılacaksa, yapılacak işlemin bir sorumlusu veya sorumluları mutlaka belirlenmelidir. Yani bu işlemleri gerçekleştirecek kişi veya kişiler tayin edilmelidir. Ancak tayin edilen bu kişi veya kişiler yapılacak bu iş için bir süre veya tarih belirtmelidirler, yani termin vermelidirler. Son olarak; bu işlemin takip parametreleri olmalıdır. Ne ile ölçüleceğini gösteren bir ölçü ( ağırlık, süre gibi)  yani objektif bir takip göstergesi olmalıdır.

Ve işlem sonunda gerçekleşecek hedefe odaklanılmalıdır.

Hedef gerçekleşir ya da gerçekleşmez, nedenleri ya da kısıtlılıkları belirtilerek yeni hedefe geçilir. Yalın yaklaşımda her ne iş yapılıyorsa daha iyiyi bulmak amacıyla hedefler ortaya koymak önemlidir. Dolayısıyla hedefi gerçekleştirebilmek için aksiyon planı ya da planları yalın yaklaşımda önemli bir eylemdir.

Aslında hedef gerçekleştirmek bir projenin önemli bir unsurudur.

Aksiyon planı aynı zamanda yapılan toplantıların önemli bir parçasıdır. Çünkü arzu edilen konu veya konular konuşulur, kararlar alınır. Ama her nedense alınacak aksiyon planı, bu palanın sorumlusu, termini ve ölçütü üzerinde  durulmadan ve kayıtlara yani toplantı tutanağına geçmeden toplantı sona erdirilir. Bu büyük bir hata ve eksikliktir. Aksi taktirde toplantının kişilere ve kuruma hiçbir faydası olmaz. Keza sağlıkçılar ve hastane için de öyle.

Akabindeki toplantıda sorumlu ve sorumlular aksiyon planlarını gerçekleştirmiş olarak hedeflerini sunmalıdırlar.

İyiyi yakalamanın ve bu iyiyi işimize, kurumumuza, çevremize ve toplumumuza yansıtmanın onuru bir başkadır.

Söz konusu sağlık hizmeti olduğunda; sağlık hizmeti sunarken hedefsiz yaşamayalım, plansız kalmayalım, sağlıktaki hedefimize ulaşalım ve dolayısıyla iyi sağlık hizmetini yani yalın sağlığı yakalayalım.

Yalın ve aksiyon planlı sağlıklı günler dileği ile…

Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
Kalite ve Yalın Koordinatör
Özel Medicabil Hastanesi
Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü