Sağlıkta 6 Sigma ve Kuşak Eğitimleri

14.01.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Sağlıkta 6 Sigma ve Kuşak Eğitimleri

Kalite ve yalın kavramları bilindiği üzere üretim sektöründe hayat bulup, ardından hizmet sektörüne sıçramıştır. Önemli bir hizmet sektörü olan sağlıkta ise 2000 li yıllardan sonra dillenmiştir.

Ülkemizde günümüz sağlık sektörüne baktığımızda sağlık standartları belirlenerek hastane yapısında bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, süreçlerdeki israfları belirleyip problem çözme teknikleri ile iyileştirmeler başlamıştır. İşte tam bu aşamada yani problemleri görüp iyileştirme safhasında, sağlıkçıların alacakları kuşak eğitimleri son derece faydalı olur. Alınan bu eğitimlerle verilen sağlık hizmetinin kalitesi yükselecek ve süreci yalınlaştırmada çok faydalı olacaktır. Bu da tabii ki hasta ve yakınlarının, çalışanların ve hastane yöneticilerinin memnuniyetini artıracak, sağlık ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Bu eğitimleri alanların hastane süreçlerini iyileştirirken tabii ki yapması gereken projeler olacaktır. Bu projeleri gerçekleştirecek olanlar ise bir lider eşliğinde proje ekibi üyeleri olacaktır, yani  sağlık çalışanları olacaktır.  Bu projelerin gidişatının doğru, etkili ve başarılı bir şekilde sonuçlanabilir olması ise projenin doğru tekniklerle gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bunun için ise kuşak eğitimlerine gerek vardır, neden mi ?

6-Sigma bir hata belirleme seviyesidir. Milyonda 3.4 hata 6-Sigma seviyesini ifade eder. Sigma seviyesi azaldıkça, o süreçteki hata sayısı artar. Yani 1-Sigma hiç istenmeyen bir durumdur. Amaç; süreçlerdeki hataları görüp, veri toplayıp, analiz edip, yalın araçlarla çözüp hataları azaltıp sigma seviyesini yükseltmektir. Bu iyileştirmeleri yapacak sağlıkçıların bu konuda alacakları eğitim seviyeleri belirlenmiştir: Sıra ile şöyledir: Beyaz kuşak, sarı kuşak , yeşil kuşak , kara kuşak, uzman kara kuşak, şampiyon ve yönetici. Bunlar karate kuşaklarını hatırlatmıyor değil. Hatta bu eğitimleri alanlar çevreden karate eğitimleri alınıyor diye algılanır ister istemez. Ancak sigma çalışmalarında eğitimler bu şekilde adlandırılmıştır.

Beyaz Kuşak: Genel projeleri destekler, lokal sorun çözme ekipleri içinde çalışır, ancak bir 6-Sigma proje ekibinin parçası olmayabilir.

Sarı Kuşak: Projelere ekip üyesi olarak katılır. Süreç iyileştirmeleri ile projeleri destekler.

Yeşil Kuşak: Kara kuşak projeleri için veri toplama ve analiz etme konusunda yardımcı olur. Yeşil kuşak projelerini veya takımlarını yönetir.

Kara Kuşak: Problem çözme projelerini yönlendirir. Proje ekiplerine eğitim verir ve koçluk yapar.

Şampiyon: Kurumun vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve metriklerini çalışanlara aktarırlar. Kaynakları sağlar ve engelleri ortadan kaldırırlar.

Yönetici: Kurumun kültür ve vizyonu çerçevesinde 6-Sigma programının stratejik odağını sağlar.

Hastane içinde üst, orta ve alt seviyelerine göre çalışanların alacakları kuşak eğitimleri ardından yapılacak yalın iyileşmelerle birlikte  hastane yöneticisinin vizyonu ile hastanede süreçlerin  kalitesi yükselir  ve yalınlaşması sağlanır.

Bunu yapmak lazımdır, çünkü kaliteli ve yalın sağlık hizmeti almak hepimizin  hakkıdır !!

Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
Kalite ve Yalın Koordinatör
Özel Medicabil Hastanesi
Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü