Yalın Bakış ve Sürdürülebilirlik

09.02.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Yalın Bakış ve Sürdürülebilirlik

Ülke yönetiminden en küçük kurum olan aile yönetimine kadar sürdürülebilirlik en güzeli, ama hayatın hem zor hem kolay yanı.

“5S” tekniğini bilmeyenler için zor, bilenler için kolay.

Yalın bakışta seç, sil, sırala, standartlaştır ve sürdürmekten oluşan ve bu beş kelimenin baş harfleri ile ifade edilen  “5S” metodu vardır. Gerçek kökeni baş harfleri “S” harfi ile başlayan beş adet Japon kelimeden gelir.

Bu metodu iş ve özel  bir alanda yapabildiğiniz gibi yönetim şekillerinde de uygulayabilirsiniz.

Örneğin hastane yönetimi için. Hastanenin bir alanını hayal edelim. O alanı anlamlandıran iki önemli kavram vardır: Ekip ve ekipman.

Her ikisi için de yalın bakışın “5S” metodunu uygulayabilmek mümkün.

Ekipmanlarınızı yani cihaz, malzeme, aletlerinizi “5S”metodu ile seçer, siler, sıralar, standartlaştırır ve sürdürürsünüz ve uyguladığınız bu “5S” metodu ile verdiğiniz sağlık hizmetini düzene koyabilirsiniz.

Ekip için de “5S” uygulamasından söz etmek isterim.

O alanda çalışacak sağlık çalışanlarını seçeriz, zaman gelir yerini değiştiririz, yetkinliklerine göre sıralarız ve bilgi donanımını arttırırız, eğitiriz, destek oluruz, gelişim ve gereklilikleri sağlarız. Alanı güçlendiririz. Zaman içerisinde bir standart iş oluştururuz. Yani ortak dil, ortak kültür, ahenk, sevgi, saygı, hayat standartlarını karşılayabilme, aklınıza gelen güzellikler…

Ancak ilk dört aşama sağlıklı olmadığı müddetçe “5S” in 5. aşaması yani “sürdürülebilirlik” sağlamak çok zor. Sürmez, dağılır. Sürdürülebilirliği sağlamak için ilk 4 safhanın sağlıklı olması ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirliğin hüküm sürdüğü yalın hastanelerden hizmet alma şansı diliyorum.

Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
Kalite ve Yalın Koordinatör
Özel Medicabil Hastanesi
Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü