Verimlilik Haftasında Hastanelere Bir Bakış

22.04.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Verimlilik Haftasında Hastanelere Bir Bakış

Verimlilik, sürekli gelişimi hedefleyen bir düşünce olup insanlar ve kurumlar için geçerlidir. Sürecin çıktıları ile girdileri arasındaki ilişki olup; Verimlilik = Çıktı / Girdi şeklinde formülüze edilir.

Verimlilik kültürünü yaygınlaştırmak ve buna ilişkin toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 17 Nisan tarihini içine alan hafta “Verimlilik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Verimliliği; süreçte kullanılan insan, sermaye, hammadde, işgücü, makine, bina, enerji gibi kaynakların etkin kullanımını öneren bir kavram olarak görebiliriz.
Hayatın her alanında kaliteyi artıran, işlerin arzu edilen biçimde sürdürülmesini ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını mümkün kılan verimlilik, kurumlar için hayati önem taşıyor. Çünkü verimlilik; kurumun başarısını ve sürekliliğini sağlayacak olan çalışma ve üretkenliğini belirtir.

Verimlilik ve kalite birbirlerine paraleldir. Çünkü süreçteki kalitesizlikler ve sürecin verimliliğini doğrudan negatif etkiler. Verimlilik için israfı önlemek de önemli bir noktadır.

Çalışma hayatının kalitesinin artmasının yolu çalışma koşullarının ve çevresinin kalitesinin artmasından ve insana uygun hale getirilmesinden geçer. Bu da çalışanların ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanması yoluyla sağlanabilir.
Verimlilikte çok önemli payı olan bu ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için yöneticiler ve çalışanlar iyi eğitilmeli ve bilinçlenmelidirler.

Verimlilik kavramı yalın düşünceyi barındırdığından yöneticiler ve çalışanlarına yalın düşünce eğitiminin verilmesi şart! Bu eğitimin ana başlıkları ise 5S, Kaizen, Kanban, Değer akış haritası, İsraf ve problemleri görmek ve bunların çözülmesi teknikleri gibi konulardır.

İçinde bulunduğumuz Verimlilik Haftası’nda hastanelere bir bakış atacak olursak; sağlık süreçlerinin verimliliğini sağlama yolunun yalın düşüncedeki sekiz israfın ayıklanmasından geçtiğini söyleyebiliriz. Bunu başarmak için sağlık yöneticilerinin ve sağlıkçıların yalın sağlık eğitimlerinden geçmesi gerekiyor. Çünkü ne sağlık yöneticilerinin ne de sağlıkçıların eğitim programlarında bu konuda bir ders yok. Yalın sağlık eğitimi almadıkları taktirde hastanelerde süreçlerde ki verimsizlik hem hasta ve hasta yakınlarını hem de sağlıkçı ve sağlık yöneticilerimizi mutsuz etmeye devam edecektir.

Verimlilik Haftası vesilesiyle şunu söylemeden geçemeyeceğim:

Sağlıkta verimlilik için yalın sağlık eğitimi ve uygulamaları şart !