Son Kontrol Alır Mıydınız?

30.08.2018 | Hüray Osmanoğlu
gembaakademi.com

“SON KONTROL ALIR MIYDINIZ?”

                                         “YOK, BİZ YERİNDE KALİTE RİCA EDELİM.”

Kalite yönetim sistemi standardı üzerinde oldukça etkili olan isimlerden J.Juran’a göre “Kalite, kullanıma uygunluktur.” Uluslararası Standartlar Teşkilatı’na göreise “Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamı” olarak ifade edilir.

Her firma, kendi sektöründe en fazla pazar payına sahip olabilmek için çok büyük bir rekabetin içerisine girmektedir.Tüm firmaların ortak hedefi, hareketin hiç bitmediği piyasalara uyum sağlayabilecek bir sistem kurmaktır. Kar,satış fiyatından maliyetleri çıkartarak elde edilir. Peki, maliyetler nasıl azaltılmalıdır?

Müşterinin ödediği işleri gerçekleştirip, ödemediklerini yani israfları azaltarak maliyetlerimizi azaltmamız mümkün hale gelmektedir.

Öncelikle 7 büyük israf başlıklarını hatırlayalım:

1.Fazla Üretim

Tahmini ve yedekleme yaparak üretim 

2.Bekleme

Kişi ile kişi arasında veya makine ile kişi arasında emir bekleme,parça bekleme şeklinde ifade edilebilir.

3.Gereksiz Taşıma

Raf ile makine arasında yapılan planlama veya yerleşim kaynaklı olabilecek gereksiz taşımalardır.

4.Gereksiz İşler

Değer yaratmayan tüm işler israftır.

Vida sıkıştırmanın çok yapılması, kaynağın uzun atılması, gereksiz punta atılması gereksiz işlere örnek olarak verilebilir.

5.Fazla Stok

Alan israfı, hatalı alt parçalara ve bitmiş ürünlere geç müdahale edilmesi nedeni ile malzeme- zaman israfı fazla stok örnekleri arasında yer almaktadır.

6.Gereksiz Hareket

Parçanın yerleştirilme durumu(yüksek,alçak,uzak), makine yerleşim planının hatalı yapılması gereğinden fazla hareket edilmesine yol açmaktadır.

7.Hatalı Üretimden Kaynaklanan Tamir

Hatalı üretim sonucunda gerçekleştirilen çapak alma,taşlama gibi işlemler sonucunda yapılan tamirler de israflar arasındadır.

Birçoğu tanıdık değil mi? Maliyetleri azaltma çalışmaları içerisinde, yukarıda belirtilen israfları azaltmak için çalışma yapmamız gerekmektedir.

Müşteri, satın alacağı ürün için para ödemektedir. Üretim esnasındatek seferde uygun ürün üretilmesi,israfların azaltılması açısından oldukça büyük rol oynamaktadır.Üretim prosesinde bitmiş ürünlere son kontrol uygulaması ekleyerek yalnızca, hatalı ürünleri ayrıştırma yetisine sahip olunabilir. Ancak hatalı ürün üretmemek için yerinde kalite uygulanmalı, üretimin tüm adımlarında makine veya operatörlere gerçekleştirdikleri işlemin kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Kontroller esnasında karşılaşılan uygunsuzluklar ile ilgili belirlenmiş bir aksiyon planı olmalıdır.

Problem çözme grubunun hataları ay sonunda incelemesi, probleme oluştuğu anda müdahale etme şansını ortadan kaldıracak ve hataların görülme sıklığını arttıracaktır.Yerinde kalitede amacımız, olabildiğince kısa sürede problemlere odaklanıp çözmektir. Hata ile ilgili verileri hafta sonlarında veya ay sonlarında toplayıp çözmeye çalışmak birçok verinin kaybolmasına neden olmaktadır.Hatanın oluştuğu anda prosesi inceleme şansı kalmamakta bu da bizi gerçek kök nedenden ve gerçek aksiyondan uzaklaştırmaktadır. Biriktirdiğimiz problemler ile ilgili yapacağımız ürün modifikasyonu proses iyileştirmeler, tedarikçi değiştirmeler, bize birçok noktada uyguladığımız PDCA mantığının olumlu sonuçları olarak geri dönecektir. Ancak TPM’in “genchigenbitsu” disiplinini ya da “san gen shugi” disiplinlerini ne kadar uygulayabileceğiz?

Yerinde kaliteyi sağlayabilmek için hatanın veya olayın gerçekleştiği yerde (GENBA), gerçek uygunsuz parça veya işin yapılış şekline bakarak (GENBUTSU), olabildiğince çok datayı toplayarak (GENJITSU) problemin analiz edilmesi gerekmektedir. Yerinde kalite prensibiyle operatörlerin ne şekildeçalıştıklarını ve problem oluştuğunda ne şekilde hareket ettiklerinitakip etmek, problem var ise çözüm üretmek çok daha kolay olacaktır.

Firmalar, piyasalarda söz sahibi olabilmek, büyüyebilmek ve sürekli iyileştirme yaklaşımının bir parçası olabilmek adına, yerinde kalite mantığını içselleştirmeli ve her sürecinde uygulamaya çalışmalıdır.

Bu yaklaşım başarıyı da beraberinde getirecektir.