ISO 9001 Yeni, Olumlu Motivasyon, Bir Adım Daha Özgür.. Ama Risklerle Tanıştırıyor -1

13.09.2018 | Recai Güler
gembaakademi.com

(Bölüm-1)

ISO 9001’in revize edilmiş bu 2015 sürümü içeriğindeki değişiklikler, şirket ve kuruluşlara, kendi kalite yönetim sistemlerine uyum sağlanması konusunu kuvvetlendirmek ve modernize etmek için yeni / olumlu motivasyon vermektedir.

Şirketler ve kuruluşlar için yeni, olumlu motivasyon

Revizyon gören bu standartta karşımıza çıkan genel değişiklik, hizmet sektörünü de ön plana çıkarılmasıdır.

Önceki sürümlerin içeriklerinde(metinlerde) sadece ürün kelimesi geçerken, yenisinde

ürünlere ve hizmetlere tanımlaması yapılarak atıfta bulunmaktadır ki bu yeni sürümde karşımıza çıkan genel nitelik ile ilgili önemli bir değişikliktir; standardın hizmet sektörüne yönelik önemini ön plana almasıdır.

Buna ek olarak, şirket dışı ancak şirket varlığına doğrudan etkili konular, yönetiminin ve organizasyonun kendi sorumluluğuna artarak ve sürekli olarak daha fazla dahil oldu; bu durum, şirketin bireysel oyun sahasını genişletmektedir, fakat aynı zamanda buna yönelik taahhüt beklentisini de artırıyor.Başta bir şirketin uyması zorunlu yasal gereklilikler olmak üzere, şirket ile ilgili yasal yönergeler, teknik standartlar ve düzenlemeler, vergi çerçevesi koşulları gibi dış konulara önem vermesi temelde yeni bir şey değildir.Ancak Şirkete özel koşulların göz önünde bulundurulması gerekliliği burada ön plana çıkartılmıştır.

Yeni olan, standart tarafından önemli “çerçeve” koşullarındaki değişiklikleri ve gelişmeleri sistematik olarak izlemesini ve gözden geçirmesini talep edilmesidir. Önemli tanımından anlaşılması gereken,  ürünleri veya hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ve dolayısıyla şirketin hedeflerini etkileyebilecek yasal, teknik veya ekonomik konulardır.

ISO 9001 : 2015 talepleri, aynı şekilde dikkate alınması gereken ürün ve/veya hizmetlerle ilgili piyasa, rekabetçi, kültürel veya sosyal bağlamlar gibi harici konuları da içermektedir. Başka bir deyişle, piyasalardaki gelişmelere ve koşullara reaksiyon gösterebilmek için değişiklikleri/düzeltmeleri, dolayısıyla eğilimlerin takip etmek gerekiyor.

Tamamlayıcı olması açısından, dışardan gelen dürtülerin, “kurum içi konulara” yansıtılmalıdır;

Mesela kurumsal değerlerin neler olduğu ve nasıl uygulandığı veya “şirket verimliliği” çekirdeğinin ne olduğu veya gelecekte ne olması gerektiği, dolayısıyla strateji ile ilişkisi anlaşılır olmalıdır.

Bütün bu konular için geçerli olan, anlamlı olmaktır. Evet, denetimlerde yönetim ile ele alınacak konu alanı önemli ölçüde büyüyecektir, fakat diğer yandan da KY sisteminin önemi ve şirketin stratejik ve organizasyonel gelişimine entegrasyonu vurgulanmış olacaktır.

Kalite Yönetimi El Kitabı artık talep edilmemektedir.

Genel olarak birçok şirket, belli bir maliyetle düzenli olarak güncellediği, -nuh nebiden kalma diyebileceğimiz-kalın bir belge niteliğinde bir KY el kitabına sahiptir. Yine aynı şekilde şirketler uzun yıllardır, kendi iş akışlarını ve proseslerini eski yapı tarzında ve bir KY el kitabında tanımlamak yerine, Intranet’de veya özel yazılımlar ile iç iletişim sistemlerinde soft olarak dokümante ederken, harici denetçiler için hazır bulunması amacıyla KY el kitabını güncellenmeye devam ediyorlar.Bu sıkıntılı durumun tamamen ve kalıcı olarak ortadan kalkması için

ISO 9001 : 2015 revizyonu, süreçleri ve iş akışlarını daha esnek, ihtiyaca yönelik ve şirket odaklı bir şekilde belgelenmesine yönelik ön koşulları oluşturarak resmi çözüm getirmiştir.

Geçmişte şirketler,KY el kitabı ile ilgili olarak, dokümantasyon maliyetlerini belli sınırlar içinde tutmak için kendi iç süreçlerini dokümante etmek amacıyla harici şablonlara da yönelmişlerdir. Ancak, canlı tutmaya yönelik olarak başlatılan fakat sonuç olarak yalnızca denetlenme işine hizmet eden paralel bir sistem yaratıldı. Durum böyle olunca bu KY dokümanı, günlük çalışma için bir temel olmaktan çıktı.