İnovasyon

15.10.2018 | İlker Dikmen
gembaakademi.com

 

Bir gemiyi güvertesinin altında ateş yakarak rüzgara ve akıntılara karşı nasıl ilerleteceksiniz, bayım? Lütfen beni mazur görün. Böyle saçmalıkları dinleyecek vaktim yok.

Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte’in Amerikalı mucit
Robert Fulton’un 1800 yılında tasarladığı ilk buharlı gemi teklifine verdiği yanıt.

İnovasyonun önündeki birçok engelden belkide en etkilisi; yaşadığımız tecrübeler kadar olgunlaşan bilinç seviyemizin sınırladığı “hayal gücümüz”dür. Dünyaca ünlü mucitler, tarihe geçmiş liderler, dönemlerinin büyük beyinleri bile zaman zaman bu sınırlı hayal gücünün etkisinde kalmışlardır. Bugün bildiğimiz yeniliklerin büyük bir bölümü bunun gibi birçok engeli aşabilen tutkulu mucitler sayesinde gerçekleşti.

20. yuzyılın sonlarında inovasyonla ilgili gerçekleşen en önemli değişiklik kişilerin yerini şirketlerin alması oldu. 2000’li yıllara kadar ortaya çıkan icatlar, mucitlerinin ismini alırken sonrasında şirketlerin ismiyle anılmaya başladılar. Tabi ki burda şirketlerin çalışanlara inovasyona uygun ortam yaratmalarının farkı oldukça açık bir şekilde ortadadır. Bireysel zekadan kolektif beyin gücüne geçişi sağlayabilen yenilikçi şirketler inovasyonda ön sıralara yerleştiler.

Peki şirketler çalışanları için inovasyona uygun ortamı nasıl sağladılar?

1. İç ve Dış Müşteri İhtiyaç Araştırmaları

İnsanlık tarihi başarılı icatlardan çok daha fazla hayata geçirilememiş projeler ve ismi bilinmeyen mucitlerle doludur. Vakti gelmeden ortaya çıkan icatlar en başta destek bulamadıkları için proje aşamasını geçemezler. Dolayısıyla insanların ihtiyacı olmayan – ya da bir gün ihtiyaç haline geleceği bilinmeyen – yenilik fikirlerinin hayata geçirilmesi son derece zordur.

İnsanların ihtiyaçlarını, beklentilerini, arzularını araştırmak için genellikle Kano Diyagramı benzeri analiz araçları kullanılır.

Anket bilgileri ile oluşturulan diyagram insanların değişen beklentileri doğrultusunda güncellenir.

2. Darboğaz ve Maliyet Analizleri
Darboğaz (Bottleneck); sürecin sınırlarını belirleyen aşamadır. Darboğaz kapasitesi arttırıldığında süreç kapasitesi de buna paralel artar.

Şirket ihtiyaçlarını gösteren Darboğaz ve Maliyet Analizleri tüm çalışanlara ulaştırılmalıdır. Çalışanların maliyetler konusundaki farkındalığı yaratıcı fikirlerin işletme ihtiyaçlarına yönelmesini sağlar.

3. İnovasyon Süreç Sorumlusu

İşletmede inovasyonun bir şirket kültürü haline gelmesi için süreç sorumlusu departman ya da kişiler tanımlanmalıdır. Bu kişilerden çalışanların katılımını ve sürekliliğini sağlamak adına bir takım katkılar beklenir;

● Çalışanların inovatif düşünceye teşvik edilmesi,
● İnovasyon ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
● İç ve dış müşteri istek ve ihtiyaçlarının çalışanlara duyurulması,
● Dış teşviklerin takibi ve çalışanlara duyurulması
● Ekip, departman ve bireysel inovasyon hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi
● Belirlenen frekanslarda toplanan fikirlerin değerlendirilmesi (sınıflandırılması, ödüllendirilmesi), ve yayınlanması

4. Yeni Fikirlere ve Değişime Uygun Bir İş Ortamı

Şirket bünyesinde herkesin kendisini ifade edebilmesini sağlayan bir ortam oluşturulmalıdır. Çalışanlara, düşüncelerini ifade edebilme, iletişim kurabilme özgürlüğü sunarak standartları yüksek bir ortam oluşturulur.

5. Uzmanlaşma

Bu aşamada inovasyon artık firma kültürü haline gelmiştir. Organizasyonun tamamı inovatif düşünce konusunda uzmanlaşır ve uzun vadeli öngörüler yapılır.