Öğretmek Öğrenmektir

16.06.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Öğretmek Öğrenmektir

Hayatımız boyunca öğrenerek büyüyor ve olgunlaşıyoruz. Sistem dışı olmamak ve geride kalmamak için öğrendiklerimizin güncel ve kanıta dayalı olması gerektiği kadar iyi bir iletişimle ne kadar doğru ve tam öğrendiğimiz de önemlidir.

Öğrendiklerimizin böyle olduğunu var sayarsak gerçekten o bilgiyi öğrenmiş oluyor muyuz ? Bu konuda şüphem var. Çünkü bilgiyi veren ile bilgiyi alan arasında iletişim kazaları olabilir. Bunun sonucunda bilgiyi verenin vermek istediği bilgiden tamamen farklı bir algı bilgiyi alanda oluşabilir.
Bu ne öğretmektir ne de öğrenmektir. Bu nedenle öğretmenin de ayrı bir beceri ve bilgi gerektiği aşikardır.
Bilgi edinmek için okumak veya dinlemek öğrenmenin ilk aşamasıdır. Bilgiyi verenin ister anlatarak ister yazılı aktarımı olsun, acaba o kişi vermek istediği mesajı verebiliyor mu? O mesaj karşıya doğru ve eksiksiz iletiliyor mu? Bilgiyi alanın beyninde nasıl bir algı oluştu?
Doğru mu? Yanlış mı? Bilemeyiz.
Bilmenin kanıtı yapılan sınavlardır. Ancak sınavlar öğrendiğinin yüzde yüz olduğunun kanıtı maalesef olamıyor.
Çünkü:
Sağlık kurumlarında nice eğitimler alıp sınavları başarmış mesleği alanlara şahit oluyoruz. Ve görüyoruz ki hizmet vermeden önce mezuniyet sonrası eğitim şart oluyor . Kuruma, alana ve göreve oryantasyon eğitimlerinden sonra o kişiden tek başına sağlık hizmeti beklemek yine yeterli olmuyor. İşin başında kendisini gözlemlemek gerekiyor. Gözlemden sonra yeterli olup işini öğretebiliyorsa öğrenmiştir kanısına varmak daha doğru olur.

Kişi bilgiyi okur, dinler. Fakat o bilginin teoriğinden sonra uygulamasını görmesi şarttır. Ülkemizde sadece tıp fakülteleri öğrencileri eğitimlerinin son üç yılını staj olarak geçirmekteler. Başka hiç bir lisans eğitiminde böyle bir staj dönemi yoktur. Hatta kıdemliler kıdemsizlere bilgiyi öğretirler. İşte tam bu noktada bilgiyi öğreten kişi artık öğrenmiş demektir.

Okursunuz, dinlersiniz, görürsünüz. Ama öğretemediyseniz o işi öğrenmemişsinizdir. Öğrenmek için öğretmeyi de deneyiniz.