Mükemmeli Hedefleyen Liderlik

23.12.2020 | Gönül Ünver
gembaakademi.com

 

Mükemmeli Hedefleyen Liderlik

Mükemmel tanımlamasına ulaşmış firmalar üzerinde yapılmış uzun soluklu çalışmaların tespit ettiği en önemli ortak nokta “disiplin”dir. Organizasyonda yer alan disiplinli insanlar, disiplinli düşünceler ve disiplinli hareket etmek kalıcı başarıya ulaşmak ve devam ettirmek için gereklidir.

İyi olmak, pek çok kişi ve firma için ulaşmak istenen bir hedeftir. Bu hedefe ulaşılınca yolculuğun tamamlandığına inanılır ve iyinin de üstüne çıkmak, mükemmele ulaşmak hedef olmaktan çıkar. “İyi mükemmelin düşmanıdır” Birçok şirket mükemmel olmaya çalışmıyor bunu öncelikli hedef olarak belirlemiyor bile. Bulunduğu sektörün iyileri arasında yer almak şirketler için yeterli geldiğinde sektörün en iyisi olmak ya da sektöre yeni bir soluk getirmek için hiçbir çaba sarf etmiyorlar.

Jim Collins ve ekibinin 5 yıllık  çalışması sonucunda hazırladıkları “İyiden Mükemmel Şirkete” kitabında aktarmış olduğu başlıklar içerisinde yer alan“5. Düzey Liderlik” kavramı, mükemmeli hedefleyen lider profilinin tanımlanmasında faydalı olacaktır.

Yöneticilik tanımlarında yer alan vasıfları 5 düzeyde sıraya koyacak olsak;

 1. Düzey Yöneticiler; yeteneği ve becerisi ile katkı sağlayan yöneticilerdir. Kişisel yeterlilikleri elverdiğince faydalı olurlar.

 2. Düzey Yöneticiler; ekibin başarısı için bireysel yeteneklerini sürece dahil eden ve ekip içinde uyum sağlayan, sinerji üretebilen yöneticilerdir.

 3. Düzey Yöneticiler; belirlenmiş hedeflere ulaşmak için insanları ve kaynakları en etkin şekilde yönetirler.

 4. Düzey Yöneticiler; tanımlanmış zorlu bir vizyona ulaşmak için kararlılıkla hareket ederler ve yüksek standartlara ulaşmak için tüm organizasyonu teşvik ederler.

 5. Düzey Yöneticiler; kişisel anlamda alçakgönüllü mesleki anlamda ise sarsılmaz bir iradenin bir arada olduğu mükemmellik halini kendi içinde barındıran yöneticilerdir.

Şirketlerini mükemmel seviyeye ulaştırmış olan bu yöneticiler ile ilgili çalışmaya başlandığında, başarının mimarı olan yöneticilerin yüksek egolu hatta tek adam olarak büyük etkiler yaratan çarpıcı insanlar olacağına dair su götürmez bir görüş mevcuttu. Fakat yapılan çalışmada şirketler farklı sektörlerde de olsa, çalıştıkları firmalar farklı büyüklükte ve yapılarda da olsa, yöneticilerin hep aynı kumaştan olduğu fark edildi.“5. Düzey” olarak tanımladıkları bu yöneticiler ılımlı ama kararlı, alçak gönüllü ama gözü kara ve korkusuzdu. İlk dört seviyede tanımlanmış yöneticilik özelliklerinden kesin çizgilerle ayrılan bu 5. Düzey yöneticilerin elde ettikleri sonuçlara bakıldığında disiplinli, gözü kara, asla azla yetinmeyen ve uzun soluklu planlamalara ulaşmak için karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için çok kararlı oldukları gözlemlenmiştir.

Bulundukları firmaları vasat bir seviyeden iyiye, hatta bununla yetinmeyerek mükemmele taşıyan 5. Düzey Liderler yetenek ve beceri bakımından incelendiklerinde iyi bir yöneticinin taşıması gereken tüm iyi vasıfları taşıyan 4. Düzey bir yöneticiden farklı olarak neler yaptıkları, neyi nasıl değiştirdikleri yada neleri yapmadıklarına bakarak büyük resmi görebilmek mümkün olmuştur.

  • Hırslıdırlar ama bu hırsı kendileri için değil kurumlarının daha iyiye gitmesi için kullanırlar. Aynı zamanda kişisel katkıları konusunda da oldukça mütevazıdırlar ve kendilerini geri planda tutmaktan hoşlanırlar.5. Düzey Liderler “ben” zamiri yerine “biz” zamirini odağa yerleştiren bir dil kullanır ve mükemmel bir şirketin devamlılığının şahsi başarılara değil iyi planlanmış ve yönlendirilmiş stratejilere bağlı olduğunu vurgular.
  • Sürdürülebilir nitelikte, yani “istikrarlı” bir başarı elde etmek konusunda çok azimlidirler. Alınması gereken kararları almak, yıkılması gereken köprüleri yıkmak konusunda sarsılmaz bir azim sergilerler. Hatta bu konuda gözlerini hedefe dikip onları yollarından çevirecek hiçbir engele takılmadan ilerlerler.
  • Mükemmele ulaşmak için vasat olanla hatta iyi ile bile çetin şekilde savaşan bu liderler için alınması gereken kararları almak ve uygulamak “tereddütsüz bir kararlılık” içerisinde yapılır. Bunun için en çarpıcı örneklerden birinde aile şirketinde bulundukları pozisyonlar için yetersiz olduğunu düşündüğü aile bireyi olan yöneticileri işten çıkartan bir 5. Düzey yöneticinin aldığı bu etkili karar sonrası şirket büyük bir atılım gerçekleştirirken, işten kovduğu aile üyeleri ile zor zamanlar geçirmeyi göze aldığı bellidir. (Abbot Laboratories; Geoarge Cain)
  • Bu seviyede bir lider kendi yerlerine geçmesi ve şirketin başarısının sürdürülebilir olması için halefi olacak gençleri yetiştirirler. Mükemmelliğe ulaşmak kadar bu başarı seviyesinin devam ettirilebilir olması da önemlidir.
  • Bu seviyede bir yönetici başarının getirdiği itibarı tüm ekip ile paylaşır fakat işler ters giderse suçu ve başarısızlığı kendinde arar ve tüm sorumluluğu üstlenir.

Siz de 5. Düzey bir lider olmak istiyorsanız bu becerilerinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Kişisel yeteneklerinizin farkında olmak ve geliştirmek sahip olduğunuz tohumun köklenmesi ve gelişip büyümesi için uygun ortamları sağlamak elinizdedir. Bu konuda size fayda sağlayacak etkin liderlik eğitimleri ve yararlı kitaplardan da destek alarak yolunuzu aydınlatmanızı dilerim.