6 Sigma

Tüm dünyada her geçen gün üretim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte firmalar mevcut müşterileri korumak ve potansiyel müşterilere ulaşmak amacıyla yetkinliklerini geliştirme yolları üzerinde çalışırlar. Aksi taktirde müşteri daima alternatif tedarikçilere kayma eğilimi gösterir. Müşteri memnuniyeti açısından sürekliliği sağlamak için öncelikle beklentiyi doğru değerlendirmek gerekir. Müşteri beklentileri alt kırılımları olmakla birlikte 3 temel başlık altında toplanır;

  1. Teslimat Süresi: Müşteri ürünü tam istediği zamanda almak ister. Ne erken ne de geç. Dolayısıyla proses çevrim süreleri bu talebi tam olarak karşılacak şekilde tasarlanmalıdır.
  2. Ücret: Müşterinin bizimle çalışmak istemesi için spektleri sağlamak koşuluyla en düşük fiyatlı ürünü satmamız beklenir. Fiyatı basit bir mantıkla maliyet+kar oluşturur. Maliyetlerimizi ne kadar azaltırsak ürün fiyatını o kadar düşürmüş oluruz (kar sabit kalmak koşuluyla).
  3. Kalite: Öncelikle müşteri spektlerini tam olarak karşılayacağımızın güvencesini oluşturmalıyız. Müşteri tedarik ettiği ürünlerle ilgili hatalarla karşılaşması durumunda alternatif tedarikçiler arama yoluna gidecektir. Müşteri şikayetlerini engellemenin en iyi yolu iç şikayetler, ıskarta oranlarını düşürmek olacaktır.

Müşteri memnuniyeti için esas olan bu 3 başlıkta başarılı olmak amacıyla operasyonel mükemmellik yolculuğumuzda kullandığımız 6 Sigma; süreçlerde kararlılığı ve dolayısıyla hatasızlığı yönetmek üzerine tasarlanmış etkili bir yönetim stratejisidir.

6 Sigma Nedir?

Sigma, ortalamaya göre varyasyonu (standart sapma) gösteren eski yunan alfabesinden gelen bir semboldür. Herhangi bir parametrenin kendi ortalaması etrafında gösterdiği değişkenliği temsil eder. Sapmanın küçük olması parametrenin kararlılığını gösterir. Sapma değeri tek başına anlamlı değilken ortalama değer ile birlikte anıldığında anlam kazanır.

6 Sigma sadece bir “problem çözme aracı” değildir. 6 sigma her türlü proseste (ticaret, üretim, tasarım, insan kaynakları, finans, sağlık, vs.) problem olsun olmasın kullanılabilecek bir araçtır.

Problem demek sadece limit dışı olmak değil, aynı zamanda “salt mükemmel olmamak” demektir.

6 sigma hata oranına odaklanır, istatistikten gelen bir göstergeyi ifade etmektedir. Mesela bir makine, ürettiği bir milyon adetten sadece dört tanesini hatalı üretiyor. O zaman o makine, 6 sigma seviyesinde çalışıyor demektir.

6 Sigma Nerede Kullanılır?

Her şeyin başı, akıl, sağ duyu ve hesap kitap. Eğer bu seviyeye erişmek bize çok pahalıya mal olacaksa, belki de bunun altında bir seviyeyi tercih edebiliriz. Bazen de bu zorlu seviye yani, bir milyonda dört hata yapma seviyesi yeterli olmuyor. Örnek olarak bir hava yolunu ele alabiliriz. Türk hava yolları büyüklüğünde bir hava yolu, bir milyon uçuşu, dört veya beş senede tamamlıyor. Bu süre içerisinde dört tane uçak düşerse, o hava yolu hala ben 6 sigma seviyesinde çalışıyorum diye övünebilir mi? Tabi ki, övünemez. Burada 6 sigma seviyesi bile yeterli değildir. Çünkü, insan hayatı işin içerisine girmiştir.

Ancak aynı hava yolu bavullarınızı kaybetme konusunda bu seviyenin çok altında olabilir. Yani, aynı firma içinde farklı proseslerin, farklı seviyelerini görebiliriz. Bir milyonda dört hata, sizin projeniz, sizin konunuz için makul mü onu bilemeyiz. Ancak bir hedef olarak karşımızda durması gereken bir konudur altı sigma seviyesine erişme konusu. Peki, yalın 6 sigma konusunun işletmelere katkısı var mıdır?

6 Sigmanın İşletmelere Ne Gibi Faydaları Olur?

Dünyada birçok şirket yalın ya da altı sigma metodolojisinin yararlarını, yararlı olup olmadığını tartışmaktan daha çok, başarılı uygulamalardaki kazançları sağlayabilmek için bu metodolojinin şirketlere nasıl adapte edilmesi gerektiğini tartışmaktadır. Gerçekten yalın 6 sigma için herhangi bir işletmede net etkilerini gösterebilmek için iki olguyu bir arada yürütmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesini yapıp, diğerini yapmadığınızda çeşitli sıkıntılar çıkabilir. Bunlardan birincisi iyi insanların seçilmesi ve bunlara zaman verilmesi, ikincisi ise, gerçekten şirketin stratejileriyle uyumlu projelerin seçilmesi ve projelerin ilerlemesinde yönetim takımının sorumlulukları yerine getirmesidir. Yani, yalın 6 sigma için bu iki olgu oldukça önemlidir.

Dolayısıyla başarı şansını arttırmak için bu iki olgunun beraber yürütülmesi gerekir. Böyle yapılırsa, yıllar içerisinde yalın 6 sigma ile elde edilecek kazançlar, çığ gibi büyüyecektir. Yalın 6 sigma sisteminin başarılı olması, uzun bir yolculuk gerektirir ve bu yolculukta bazı aşamalar vardır. Değişimin ve gelişimin gerçekleşmesi yıllara yayılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir