Veri Analizi

Günlük hayatta kullanılan veriye dair kuruluş ve işletmeler oldukça rağbet göstermektedir. Ancak bunun tam olarak ne anlama geldiğini yazımızda belirteceğiz. Eylemlerin başarılı hale getirilmesi için veriye dayalı kararlar alınması gerekir. Bu konuda veriye dayalı işletmelerin başarılı hale gelmesi verilerin analizini gerçekleştirmekle mümkün olacaktır.

Veri Analizi Nedir?

Yararlı bilgiler bulmak için araştırma yapma bunun ışığında sonuca varma karar alma süreçlerini desteklemek için bulunan verileri inceleme sentezleyerek dönüşüme uğratma aşamalarına veri analizi adı verilmektedir. Genel olarak bakıldığında tanımlayıcı şekilde istatistiklere varmak bunları açıklamak ve istenmeyen bilgileri düzeltmek için yapılan işlemler veri analizi için çeşitli teknikleri bulundurduğunun ve yaklaşımlarını ortaya koymaktadır.

Analiz İşlemleri Nasıl Yapılır?

Temizlenmesi gereken işlemlerde türüne bağlı olarak kullanılacak çeşitli yöntemler ile temizleme yöntemi bulunmaktadır. Örneğin, kantitatif yöntemi için kullanılan teknik anormallikten uzaklaşmak adına aykırı değer tespit yöntemi kullanılabilir. Business Intelligence’nin bileşeni veri madenciliğini ve veri analizi işlemini kapsamaktadır. İşletme yöntemlerindeki iç görüde önemli rol oynamaktadır. Bu incelemeleri yapan kuruluşlar daha çok büyük veri yöntemlerini ve bunlara bağlı olan çözümleri iç görüye göre kullanmaktadır. Çok sayıda kaynaktan gelenleri çözümlemektedirler.

Veri Analizinin Kazanımları?

Her şirketin kendi veri analizi ihtiyaçlarına ve hedeflerine sahip olmasına istinaden yeni kuruluşlar ve bunların süreçlerinde tutarlı bulunan bazı adımları bulunmaktadır. Bunlar;
Amaçlara kara vermek, Veri toplama, bilim ekibi yetiştirme, tekrarlama ve optimizasyon, verileri temizlemedir. Kazanımlarına bakıldığı zaman ise şirket ve kurumların daha iyi ve net kararlar alabilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sağlayabilmek için kendi gelirlerine de istinaden en etkili yol veri analizi yönteminden geçmektedir. Üretici firmalarda en önemli nokta veri toplama işlemleridir. Günümüzde veri sayısı fazla olduğu için veri analizi yapmak işi hem cazip hale getirmek ve bütün verilerin ele alınma açsından zor olsa da en kolay teknik olarak hayata geçmiştir.

Geleneksel yöntemlerde günümüzde etkin olan verileri idare etmede zorluk çekmektedir. Beklenilenden oldukça uzun sürmektedir. İşte bu yüzden veri yöntemi müşteri yöntemi alanındaki çözümleri firmalardan bağlamsal bulunan bilgilerden öğrenme etkili işlem yapabilmek ve verilen hedefleri optimize ederek iş uygulamalarını iyileştirmek adına iç görülerle beraber uygulanması tekniğini veri analizi vermektedir. Bu yöntem işletmelerdeki performansı güçlendirmek için en iyi yöntem olarak gözükmektedir. Her çeşit veri durumlarını düzeltmek ve bunları daha sağlıklı hale getirmek için yardımcı olarak kullanılan veri analitiği tekniği olmuştur.