5S

Çeşitli organizasyon ve iş ortamlarında daha kaliteli ve yüksek performans oluşumuna zemin hazırlamak için 5S tekniği kullanılır. Aynı zamanda iş ortamında yer alan çalışma sürecini kalıcı olarak iyileştirmeyi hedefler. Çalışma sürecinde yer alan unsurlardan performans, güvenlik, konfor ve temizlik alanlarında sağlanan iyileştirme devamlılıkla beraber olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

5S Nedir?

5S iş alanlarında kullanılan bir teknik olup belli bir organizasyon sürecinin aşamalarını ifade etmektedir. Japonların bulduğu ve kullandığı bir teknik olan 5S taktiği 5 adet aşamadan oluşmaktadır. Bu 5S aşamaları arasında ayıklama, düzenleme, temizleme, standartlaşma ve disiplin öğeleri yer almaktadır.

5S aşamalarından biri olan ayıklama ile iş alanlarında yer alan ve gereksinimi duyulmayan araç ve gereçlerin kaldırılma işlemine denmektedir. İkinci aşamada ise düzenleme işlemi yapılır. Bu aşamada optimize işlemi ve verimlilik düzenlemeden geçer. 5S aşamalarından üçüncüsü temizlemedir. Bu katmanda problemlere daha kolay tanı konulmaktadır. Dördüncü olan 5S aşaması standartlaşma işlemidir. Etiketleme ve kodlama işlemleri yapılır. Son 5S aşamasında ise uzun süreli davranış ve tutumları etkilemesi bakımından disiplin yer alır.

5S İşlemleri Nasıl Yapılır?

1) Ayıklama İşlemi

İlk yapılması gereken teknik ayıklama işlemidir. Bu aşamada yapılması gereken gereksinim duyulan malzemeler ile gereksiz malzemelerin ayırt edilip çıkarılması gerekir. Doğru bir biçimde yapılan analiz ile ayıklama işlemi olumlu sonuçlar verir. Gereksinim duyulan malzemeler sıklık derecesine göre yerleştirme işleminden geçmelidir.

2) Düzenleme İşlemi

5S aşamalarından biri olan düzenleme işleminde yapılması gereken ayıklama işleminde gereksinim duyulan ürünlerin düzenlenmesidir. Gereksinim duyulan ürünlerin doğru düzenleme yöntemi ile bulunması çok daha kolay ve hızlı olacaktır.

3) Temizleme İşlemi

5S tekniğinin üçüncü kademesi olan temizleme işleminde gerekli duyulan alanların temiz tutulması sağlanmalıdır. Aynı zamanda temizlik işleminden geçecek alanlarda gerek duyulmayan eşyaların kaldırılması sağlanmalıdır.

4) Standartlaşma İşlemi

Standartlaşma işleminde yapılması gereken üç aşamanın sürekliliğini sağlamaktır. Eski düzene dönülmemesi için bu işlemin uygulanması gerekir.

5) Disiplin İşlemi

Son aşama olan disiplin işleminde amaçlanan devamlı bir alışkanlığın kazandırılmasını sağlamaktır. Bu kazanım ise disipline olmayı sağlayan yöntemlere uyulma ile gerçekleşebilmektedir.

5S Kazanımları Nelerdir?

1) Maliyetler ve israf oranında ciddi bir azalma görülür. Bunun yanı sıra iş kazaları da 5S tekniğinin uygulanmaya başlanması ile azalır.

2) Araç ve gereçlerin arızalanma seviyeleri düşer ve normalde yaşanan gecikme sürelerinde azalma görülür.

3) Müşteri tarafından gelen şikayet bildirim oranlarında düşme görülür.