Veriler ile Yoğrulmak

01.11.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Veriler ile Yoğrulmak

Hayatımızın ve işimizin direksiyonu verdiğimiz kararlar ile sağa veya sola dönüyor, ya ileri ya geri gidiyor. Getirisi ile götürüsü ile gidişatı belirleyen karar kendi iç mekanizmalarımızdır.

Peki nasıl karar veriyoruz?

Karar nasıl, nerede , neden, niçin alıyoruz ? Kararı kim alıyor?

Bu soruların cevabı mutlaka olmalıdır.  Hangi kaynaklara dayanarak karar almamız gerektiğine cevap vermek gerekir.

Kaynaklar ise bizim şimdiye kadar elde ettiğimiz verilerdir.

Doğru, tam, yeterli, zamanında toplanmış veriler bu karar mekanizmasında birer hazine.

İstatistik işte bize el uzatan bilim oluyor tam bu noktada!

Üzerinde durduğumuz verinin sıklığı, trendi, yıllık, aylık, günlük , mevsimsel gibi veriyi etkileyen faktörler gibi pek çok faktörlerin  ele alındığı istatistiki yaklaşımlar bizim kararımızı yönlendiren kıymetli yol göstergelerimizdir. Yani direksiyonu ne yöne çevireceğimize karar veren belirleyicilerdir.

Olaya nerden bakışımız da çok önemlidir. Herksin bakış açısı  farklıdır. Bu farklılık da bir hazinedir iyi  olma yolunda belki de.

Verilerle hareket etmek 20 yıl önce Ar-Ge ve inovasyonun gerekliliği iken günümüzde nesnelerin interneti çözümlemelerinde önemli rol alıyorlar.

Yalın iyileşmelerde yani iş süreçlerinde ki 9 israfı yok ederek verimliliği artırmada dijital yöntemler birer araçtırlar. Gelişen bilişim teknolojilerinin dostu olmak ve onları iyi kullanıcı olarak benimsemek verimliliği artırıp ilerlemenin bir ayağıdır.

Veriler ve beraberindeki algoritmalar dijitalleşmenin kapısını aralamaktadır. Hatta günümüzde aralamakla kalmamış pek çok sektörde almış başını gitmiştir.

Sağlık sektöründe de verilerle hareket edip dijital araçları kullanarak yalın iyileşme ile verimliliği artırabiliriz.

Hatta sağlıkçılar zaten bu yolu çok iyi kullanmaktadırlar. Örneğin; hastalıkların teşhisinde kan basıncı, nabız, oksijen seviyesi, solunum sayısı, bilinç değerlendirilmesi, ağrı skorlaması, hikaye ve fizik muayene bulguları, laboratuvar ve görüntülemeler hepsi değerli verileridir. Karar vermede ve hastalıklara tanı koymada bize ciddi yol göstericilerdir.

Bunu teknik olarak yalın anlayışla verilere  dayanarak yoğrulmak ve uygulamak çağımıza yakışmaz mı?