Uluslararası İşlerde Kültür Faktörü

Uluslararası ticarette tüketici davranışı ve kültürü arasında güçlü bir ilişki vardır. İlişkiler ve davranışlar uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kültür iş ve pazar başarısını etkiler. Kültür tüketici davranışını, tüketici davranışı ülkeler arasındaki uluslararası ticareti etkiler.

   Bu konuda geçmişten günümüze birçok araştırma yapılmış ve birçok teori üretilmiştir. Temel amaç, kültürel araştırmaların uluslararası işi nasıl etkilediğidir. Kültür öğrenilir, toplumda paylaşılır. İnsanlar değerlerini, tutumlarını ve fikirlerini kullanarak kültürlerini gösterirler. Kültür uluslarla değil, insan gruplarıyla ilgili bir konudur. Uluslararası ticaret, kültürel bir iletişimin insani değeri tehlikeye attığı bir durum veya olay olan kültürler arası bir riske sahiptir. Kültür, aşağıdakileri içeren birçok yönetim görevini etkiler: Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, reklam ve tanıtım materyallerinin hazırlanması, denizaşırı fuar ve sergilere hazırlanma, yabancı ortaklarla iletişim kurma ve etkileşim kurma, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurma.

   Bu konuda üzerinde durulması gereken konu başlıkları şunlardır;

– Ticaret ve Kültür

 – Tüketici Davranışını Etkileyen Kültürel Faktörler

 – Global Pazarlama ve Kültürel Reklamcılığın Sonuçları

 – Kültürlerarası Tüketici Davranışı

     Türkiye’de kültürü anlayarak ihracat ve ticaret hareketliliği artabilir. Bir ürün, aynı ürüne benzer başka bir grup veya ülke söz konusu olduğunda rahatsız edici veya işlevsiz olabilir. Örneğin, Alman kozmetik markası Rossmann bebekler için domuz tüylü saç fırçası satıyor. Ürün Avrupa’da çok popüler, ancak Müslüman ülkelerde büyük bir sorun. Kültür din ile yakından ilgili bir şeydir. Pazarlara göre ürün seçmek piyasasına girilen ülkenin dini ve kültürel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Kültür farklılığını gözetmemesi ve müslüman ülkerlerin pazarlarında bu ürünü domuz kılı kullanıldığını belirten bir ibare bulunmadan satışa sürdükten sonra ,Rossmann bu durum için özür diledi ve ürünlerini piyasadan çekmek mecburiyetinde kaldı. Bu gibi problemlerle karşılaşmamak adına önce karşı firma ve ülke hakkında detaylı bir araştırma yapılmalıdır  bu ticarette verimliliği arttırmak için etkili bir yöntem olacaktır.

   Hofstede’nın Milli Kültür Tipolojisi, kolektivizme karşı, bir kişinin öncelikle bir birey olarak mı yoksa bir grup içinde mi işlev gördüğünü ifade eder. Güç mesafesi, bir toplumun insanlar arasında var olan güç eşitsizlikleriyle nasıl başa çıktığını tanımlar. Belirsizlikten kaçınma, insanların yaşamlarındaki risk ve belirsizliği ne ölçüde tolere edebildiklerini ifade eder. Kültür ve Hofstede’ye göre firmalar bu ülkeler arasındaki kültürel farklılıkları dikkate almalıdır.

REFERENCES

De Mooij, M., & Hofstede, G. (2011). Cross-cultural consumer behavior: A review of research findings. Journal of International Consumer Marketing, 23(3-4), 181-192.

McCort, D. J., & Malhotra, N. K. (1993). Culture and consumer behavior: toward an understanding of cross-cultural consumer behavior in international marketing. Journal of International Consumer Marketing, 6(2), 91-127.

De Mooij, M. (2019). Consumer behavior and culture: Consequences for global marketing and advertising. SAGE Publications Limited.

McSweeney, B. (2002). Hofstede’s model of national cultural differences and their consequences: A triumph of faith-a failure of analysis. Human relations, 55(1), 89-118.

Lal Kavcar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir