Stratejik Mükemmelliği Yakalayın: Hoshin Kanri ile Başarıya Giden Yol

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri, organizayonunuzun stratejisini geliştirmek için kullanılan tekrar eden bir yaklaşımdır.

Bu sürecin 7 Adımlı uygulamasını aşağıda görebilirsiniz. Ancak bu sürecin uygulanması için önemli bir ekip çalışması çalışma ve zaman gerektirdiği, Hoshin Kanri’nin yüksek düzeyde bir sürecin genel bir bakışı olduğunu unutmamanız önemlidir.

Bu söylenenlerle birlikte, sürecin her adımına daha yakından bakalım:

7 Adımda Hoshin Kanri

 1. Organizasyonel Vizyonu Oluşturma

Vizyonunuz organizasyon kimliğinin bir parçasıdır. Şirket içindeki her hedef, ölçüt ve faaliyet, vizyonunuza katkıda bulunmalıdır. Bu nedenle Hoshin Kanri Planlama Süreci’nin başlangıç noktasıdır.

Amacınız açık ve ilham verici olmalıdır. Organizasyonunuzda çalışan her kişi vizyonu bilmeli ve nasıl katkı sağladıklarını anlamalıdır. Peki, ilk başta anlamazlarsa nasıl katkı sağlayabilirler?

Organizasyonunuzun vizyonunu netleştirdikten ve belirledikten sonra, bunu şirket içindeki herkese iletmelisiniz.

 1. Stratejik Hedeflerin Geliştirilmesi

Stratejik hedefler, organizasyonun hedeflerini ve amaçlarını anlatır. Organizasyonun vizyonunu nasıl gerçekleştireceğini açıklar.

Bir stratejik hedef, aynı zamanda bir çığır açan hedef olarak da bilinir. Bunlar, neredeyse başarılamaz gibi görünen iddialı hedeflerdir. Bu nedenle onları nasıl ele alacağınıza dikkat etmelisiniz. Onları orta düzeyde tutarsanız, vizyonunuzu asla gerçekleştiremezsiniz. Aşırı agresif, sağlıksız hedefler belirlerseniz, bunlara ulaşamamamız durumunda çalışanların motivasyonunu ve bireysel davranışları olumsuz etkilelenebilir.

Stratejik hedefleri organizasyon stratejisinin direkleri olarak düşünmelisiniz. Stratejik hedefler; Odak tanımlamanıza, stratejik tercihleri belirlemenize ve şirketinizin kaynaklarının çoğunun nereye gideceğini belirlemenize yardımcı olurlar. Organizasyonunuzun stratejik planlama döngüsüne bağlı olarak ileriye dönük yolunuzun stratejik hatlarını oluşturur.

Stratejik hedeflerin belirlenirken üst sınır olarak 6 hedef olarak tavsiye edilir. Genellikle 3-4 hedef yeterli olur. Hedeflerin belirlenmesinde Ansoff Matrisi gibi araçlardan destek alabiliriz.

Hoshin Kanri Örnekleri;

  • Sürekli iyileştirme kültürü oluşturacağız
  • Pazar payını 3 yıl içerisinde %29’a getireceğiz
  • Müşterilerimizin farklı ihtiyaçları için yeni ürünler geliştireceğiz.
 1. Yıllık Hedefler Geliştirme

Bu adımda organizasyonunuzu stratejik hedeflere ulaştıracak alt hedefleri yıllık bazda oluşturuyorsunuz.

Hoshin Kanri süreci sizi stratejinizi geriye doğru inşa etme konusunda yönlendirir. Önce nihai hedefinizi belirlersiniz ve ardından mevcut durumdan hedefe adım adım ulaşacak planınızı geliştirirsiniz.

Stratejik hedefleri yıllık hedeflere bölmelisiniz. Onları özgül ve ölçülebilir hale getirin. Stratejik hedeflere ulaşmadan önce yakalamanız gereken gelecek durumu belirleyin.

Bu yaklaşımla, 3-5 yada 10 yıllık hedeflerinizi gerçekçi tutabilir ve kaynaklarınızı zorlayacak aşırı iddialı sıçramalar yapmaktan kaçınabilirsiniz.

 1. KPI’ların Kısımlara Dağıtılması

Dağıtım, başka bir deyişle kademelendirme anlamına gelir.

Yıllık hedefleriniz bölgesel ve departman hedeflerine ayrılır. Bir sonraki adımda, her ekip ve üyeleri hedeflerini, anahtar performans göstergelerini (KPI) ve projelerini geliştirir. Bu aşama şirket genelindeki uyumu oluşturmak için önemlidir.

Stratejiyi sağlayacak hedefler yukarıdan aşağıya iletilir. Bu sayede net yönergeler sağlanır. Hedefleri yönetme becerisi ile ilgili talepler, kaygılar ve geri bildirimler aşağıdan yukarıya gerçekleşmelidir. Her iki iletişim içinde tüm ekibe uygun koşulları sağlamalısınız.

 1. Hedefler için Projelerin Oluşturulması

Bu aşamada uygulama başlar. Ekipler kendi KPI’larını gerekirse daha alt hedeflere bölerek belirler. Daha sonra bunları başarmak için projelerini oluşturur ve uygulamaya başlar.

Hoshin Kanri’nin uygulama yaklaşımı, tekrar eden bir süreçtir ve Hoshin Kanri sürecinin son iki adımıyla paralel olarak ilerler. Yıllık hedeflerin hayata geçirilmesi aşağıdaki yöntemlerle desteklenir:

  • KPI ölçümleri için doğru araçların belirlenmesi
  • Organizasyon dinamiklerine uygun olacak şekilde Günlük, Haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla düzenli gözden geçirmelerin yapılması
  • Sürekli İyileştirme (CI) yapısının oluşturulması

Not: Sonuçların değil gidişatın izlenmesi alt hedeflerin daha sık gözden geçirilmesi ile olur. Standart Yalın Lider yaklaşımı ile geleneksel yöneticilik tarzını ayıran temel prensiplerden belki de en önemlisi bu yaklaşımdır. Hedeflerin günlük takibi için gerekli yapıyı bu aşamada oluşturmanız başarı için anahtar rol oynayacaktır.

 1. Aylık Değerlendirmeler

Değerlendirmeler olmadan iyileştirme ve hedeflere ulaşma bir hayal olmaktan öteye geçmez.

Hoshin Kanri yöntemi, strateji ilerlemesi hakkında aylık raporların kurumsal alışkanlığını teşvik eder. Aylık değerlendirmeler ekiplerin ilerlemelerinin değerlendirildiği ve sorumlulukların geliştirdiği alttan yukarıya doğru bir yönelime sahiptir. Bu aşamada hedefleri gerçekleşenlerle canlı takip eden dashboardlar oluşturabilirsiniz. Aylık özdeğerlendirme ve geri bildirim etkinlikleri uygulamak işe yarayacaktır.

Bu süreç, hataları, uygulama boşluklarını ve fırsatları çok geçmeden yardımcı olur.

 1. Yıllık Değerlendirmeler

Bu aşamada aşağıdaki organizasyon aşağıdaki soruları sorar;

  • Stratejimiz işledi mi?
  • Doğru yönde mi ilerliyoruz?
  • Projeler farkedilir etkiler yarattı mı?

Bunlar Hoshin Kanri sürecinin son adımının ana sorularıdır. Stratejinizi gözden geçirir ve eski plana karşı nasıl performans gösterdiğinizi görürsünüz. Başka bir deyişle, bir özdeğerlendirme yapmış olursunuz. Bu bilgi ile donanmış olarak uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirir süreç revizyonlarını gerçekleştirirsiniz.