Amaçlar ve Değerler

23.01.2023 | Özge Soysal
gembaakademi.com

 

Amaçlar ve Değerler

Çoğu zaman amaçlarla belirli bir duruma getirilen hayatlarımızda, amaçlar ve değerler arasındaki ayrımı bilmek çok önemlidir.

Hedefler, ulaşılması her zaman kolay olmayan amaçlarımız olup; somut ve nettir.

Amaçlar, hedefe yönelme durumunda olduklarından çaba ve gayret ile elde edildikten sonra üstü çizilip geride bırakılabilen şeylerdir.

Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.

Kurum içinde geçerli olan değer ile kurumun iş sonuçları arasında güçlü bir ilişki vardır. Ayrıca kurum çalışanlarının değerleriyle de kurum değerleri arasında sıkı bir bağ olduğu yadsınamaz.

İnsanlar değerlerini ve inançlarını değiştirdikleri zaman, karar ve davranışları da değişiyor. Belli bir sayıdaki kişinin değerlerinde ve inancınca benzer yönde bir değişiklik olursa, topluluğun ve dahi toplumun davranışları değişir.

Kişisel değerler; kişinin hayata bakışını sağlayan gözlüğü, kararlarını alırken kullandığı terazi, motivasyon kaynağı, gücüdür, kişiye özeldir. Bu nedenle, kişisel değerlerimiz kararlarımızı, karakterimizi, algılarımızı, duruşumuzu dolayısıyla dünyayı anlama şeklimizi belirler.

İnsan bir değerler sisteminin içine doğar. Değerler yaşamımızın amaçlarıdır ve hatta sadece kendi yaşamımızın değil başkalarının yaşamları için de amaç olmasını istediğimiz şeylerdir. İnsan yaşamında anlamı olan ve istenilecek bir amaç olan her şey bir değer oluşturur.

Ancak bazen amaçlara ulaşma serüveninde pek çok değeri kaçırmış olmak mümkün olabiliyor.

Amaç yolculuğumuz biter ancak değer yolculuğu hiçbir zaman bitmeyen bir seyahattir.

Değerlerimiz, kendimize ve kendimiz dışındaki insanlara yönelik tutum ve davranışlarımızda bir pusula ya da yol gösterici gibi kullandığımız temel ilkeler bütünüdür.

Değerler yaşamımızı üzerine yapılandırdığımız temel varoluş nedeni olan özellikler barındırır. Bunu fark ettiğimizde değerlere dayalı bir yaşam sürdürebilmeye ne çok ihtiyacımız olduğunu da görürüz.

Örneğin yaşamda kalmak bir amaç, onurlu bir yaşam sürdürmek ise değerdir.

Ya da biriyle evlenmek amaç, anlamlı bir beraberlik sürdürmek bir değerdir.

Bilgi sahibi olmak bir amaç, yaşam boyu öğrenen kalmak bir değerdir.

Asıl olan her zaman insanın bir amacı olması ve bu amacı gerçekleştirirken değerlerini de birlikte taşımasıdır.

Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez.

Hiçbir şey yapmayan hiçbir şeyden anlamaz.

Hiçbir şeyden anlamayan kişi değersizdir.

Ama anlayan kişi hem sever, fark eder, hem de görür…

Bir şeyin yapısında ne kadar bilgi varsa, o kadar sevgi vardır….

Bütün meyvelerin çilekle aynı zamanda olgunlaştığını hayal eden kişi

Üzümler konusunda hiçbir şey bilmiyor demektir…. Erich Fromm

 Ve

Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın.
Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir. Albert Einstein