A3

20.01.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

A3

Yalın bakışın temelinde yatan A3 düşünce “her zaman daha iyisi vardır” mantığı ile aslında bir proje yapma metodolojisidir. Proje ise var olanın daha iyisini araştırıp, geliştirip yeni bir sonuca ulaşmak ve farklı bir sonucu savunmaktır.

Bilimin gelişimi de aynıdır. Bilim adamlarının yaptıklarının temelinde proje yatar. Yaptıklarını bilimsel yayına çevirmeleri ise işlerinin bir kanıtıdır.

Bilimsel yayın ve A3 ‘ün ana başlıklarını karşılaştırmak isterim bu vesile ile.

Bilim adamları bilimsel yayınların hakemli dergilerde yayınlanması için belli adımlarla bu yayınlarını yaparlar.

A3’de bir problem vardır ve bu problem projenin adı olur. Ekip bu problemi dert eder ve çözmeye çalışır.

Gerek bilimsel yayınlarda gerekse A3’de ekip lideri ve ekip üyeleri; üyelerin görevleri ve görev paylaşımı, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, projenin hangi alanlarda gerçekleştirileceği belirlenir.

Bilimsel makalede ise o ana kadar gerçekleştirilmemiş bir  hipotez ortaya atılır.

Her ikisinde de iyi bir literatür taraması yapmak gerekir. Belki yapılmış aynı proje vardır ve ondan daha iyisini ve farklı olanı yapmak gerekir.

Mevcut problemin arka planı incelenmelidir. Bugüne kadar bu konuda neler yapılmış ve neler bu probleme yetememiştir gibi sorulara cevap aranır.

Bilimsel yazılarda “Giriş” başlığında bu bilgiler yer alır. Her ikisinde de ortaya bir hedef konur. Hedef ise ölçülebilir ve objektif olmalıdır.

Bilimsel araştırma ve A3’de mevcut durumu ortaya atmak için mutlaka bir plan yapmak gereklidir.

Mevcut durumu ortaya koymak için mevcut anın verileri  dijital ortamdan alınabileceği gibi manuel gözleme dayalı olarak da elde edilebilir.

Toplanan mevcut durum verilerinin analizi yapılır.

A3’de problemin kök sebeplerine inilir. Balık kılçığı ve 5 Neden analizleri en sık kullanılanlarıdır.

Bilimsel yazılarda “Materyal ve Metot” ile yeni metot  tarif edilir, kontrol grup ile  karşılaştırma yapılır. Bu metodun etkileri  araştırılır. İstatistiki çalışmalarla analiz edilerek etkinliği vurgulanır.

Yalın iyileştirmede A3’ün iyileştirme öncesi ve sonrası farkların 6 Sigma yaklaşımı ile kullanılacak istatistiki testlerle olumlu ya da olumsuz etkinliği vurgulanır.

Elde edilen sonuç gerek A3’de gerekse bilimsel yazılarda çok değerlidir. Bilime ve insanlığa sağladığı katkı bu elde edilen sonucun sürdürebilirliği ile daha da değer kazanır.

A3’ün ve bilimsel yazıların sanırım ortak noktası bilime ve insanlığa sağladığı katkı.

Farkı ise A3 ‘de tüm proje adımları bir A3 büyüklüğünde ki kağıtta görselleştirilirken; bilimsel yazılar hakemli dergilerin sayfalarına aktarılıyor.

Her ne olursa yalın iyileşmelerle kalmak günümüz insanına akılcı bir yaklaşım olsa gerek !

Hele yeni yıla başlarken alınacak hedefleri gerçekleştirecek nice A3 ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmek dileği ile ….