Hataların Mahçubiyeti Kadar Değerli Bir Şey Var Mı?

10.02.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Hataların Mahçubiyeti Kadar Değerli Bir Şey Var Mı?

“Hata insana mahsus”

“Hatasız kul olmaz”

“İnsan varsa hata vardır”

İnsan hataları ile ilgili bu tür sözleri çoğaltabiliriz. Bu kadar söylemler varsa bir gerçek tarafı da vardır bu meselenin. Ama bir kenarda oturup seyretmemeliyiz bu hataları tabii ki. Bu nedenle  kurumlar iş süreçlerinde pek çok “hatasızlaştırma” mekanizmaları geliştirmiştir.

Ayrıca süreçleri  takip ederek başa gelmiş hatalardan “öğrenme mekanizmaları” oluşturmuşlardır. Bu mekanizmaların temelinde ise  kalite ve yalın düşünce yatar.

Hastanelere gelince; hekim dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının olası hatalarına karşı hastane süreçlerinde pek çok hatasızlaştırma metotları geliştirilmiştir. Bunlar göstergeler, alarmlar, semboller ve kalite formlarıdır. Bunlar manuel ve elektronik olabilir. Ancak hataları önlemenin yolu bu metotların kullanılması algısını hekim ve diğer tüm sağlık çalışanlarında yükseltmek ve kullanılmasını sağlamak gereklidir.

Düşünür Sheik Hamza Yusuf der ki: Günahların seni mahcup etmesi, sevaplarından daha makbuldür.

Bu düşünceyi hatalara uyarlarsak; hataların bizi mahcup kılması, başarılarımızdan daha kıymetlidir.

Eğer “hatalardan öğrenme mekanizması” nı çalıştırırsak o hata ile bir daha karşılaşma riski ortadan kalkar, ama çalıştırmazsak o hata gün olur tekrar karşımıza çıkar.

“Hatalardan öğrenme mekanizması” nı çalıştırmak için kalite ve yalın düşünceye sahip olmak gereklidir. Sağlıkta olası hataların engellenmesinin yolunun Sağlık Bakanlığı Hizmette Kalite Standartlarına uymaktan ve çalışmalarımız sırasında karşılaşacağımız hataları yalın düşüncenin bir israfı sayarak yalın projelerle iyileştirmekten geçtiğini hiç ama hiç unutmamak gereklidir.

Unutmayın sağlıktaki hatalar; hastalarda tedaviye gerek olmayan, tedavi ile iyileşen, sakatlığa sebep olan, ölüme neden olan hatalar olmak üzere dört çeşittir.

Kalite ve yalın ile kalın!