Yalın Sağlığın Özü

27.07.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Yalın Sağlığın Özü

Hastanelerin başarısı; hastanın istediğini temin etmek, hastanın istediğini zamanında karşılamak ve verilen sağlık hizmetinin hastanın kabul edeceği bedeli memnuniyetle vermek üzerine kurulur. Ancak bunu yaparken de etik kuralları ve güncel bilimsel bilgiyi göz ardı etmemek işin en önemli yanıdır.

Hastanın istediği; şifa ile hayatına devam etmesi, hizmetin hızlı sonuçlanması ve hizmetin karşılığında bedeli memnuniyetle karşılamasıdır.

Ancak sağlık sektörüne bakıldığında bu hizmetin bu şekilde verilmesinde ne sağlık yöneticisi, ne başta doktorlar olmak üzere sağlıkçılar, ne de hasta ve yakınları memnun.

Peki bu işin çaresi yok mudur?
Evet var: Yalın sağlık yönetim şeklini öğretmek, öğrenmek, en önemlisi de özünü
anlayabilmek.
Özü derken şu: Sağlık hizmetini veren tüm aktörler yalın sağlığı bilerek , özünü özümseyerek hasta odaklı düşündüklerinde istenmeyen pek çok olayı elimine edeceklerdir.

Bu üç parametreyi yani, hastanın istediğini karşılamayı, istediğini zamanında karşılamayı, verilen sağlık hizmetinin hastanın kabul edeceği bedeli memnuniyetle vermeyi sekteye uğratan 9 israf kalemi var:

Gereksiz iş ve işlemler, gereksiz hareket ve taşımalar, hata ve arızalar, gereksiz ve yanlış stoklar, beklemeler, çalışan yeteneklerini kullanmama, iletişim hataları. Bu israf kalemleri görmeyi ve sonra bu israfları yalın araçlarla çözmeyi öğrenmek yani yalın sağlığı öğrenmek işin çaresi.

İnanın sağlıkta şiddette çözülür, hasta şikayetleri de azalır, hasta ve yakınları memnuniyetsizliği de azalır, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlıkçıların ve sağlık yöneticilerin memnuniyeti de artar.

Çare yalın sağlığın özündedir.