[easy-social-share buttons=”twitter,linkedin,whatsapp” counters=0 style=”button” point_type=”simple”]

Verimlilik Nedir ?

08.07.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Verimlilik Nedir ?

Sabah bilgisayarımı açtığımda karşımda Microsoft Via’dan bir mail geldiğini gördüm.
Diyor ki: “Gününüzü verimli geçirin !”

Verimlilik nedir ?
Sağlık ordusunda bir hekim ve aynı zamanda sağlığa kalite ve yalın tarafından da bakan biri olarak derim ki:

“Doğru sağlık hizmetini, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru biçimde, doğru kaynaklarla, hastalara, çalışanlara ve ekonomiye yüksek katma değer sağlayarak, doğru hızda, doğru
kalitede, çevreye zarar vermeden, hastaları tedavi etmektir.”

Sadece hekimler değil tüm sağlık çalışanları iş yapış modellerini bu düşünce ile şekillendirir, uygularlarsa günümüzün sağlık sektöründeki sorunların tümünü değil ama pek çoğunu çözebileceğimize inanıyorum.

Doğru sağlık hizmetini güncel bilgiler edinerek, doğru miktarı israfın gereksizliklerini öğrenerek, doğru zamanı süreçlerimizi iyileştirerek, doğru biçimi sağlıkta kalite standartlarımızı içsellendirerek, doğru kaynakları ekip, ekipman, tesis özelliklerini doğru planlayarak, katma değeri yalın düşüncenin israflarını görerek ve çözümlemeyi öğrenerek, doğru hızı süreçlerimizde gereksiz adımları ayıklayarak, doğru kaliteyi güncel kalite sistemi yönetimini uygulayarak, çevremize zarar vermemeyi doğru atık yönetimi sergileyerek gerçekleştirebiliriz.

Verimli günler hepimizin hakkı!