Yalın Bakış ve Sürdürülebilirlik

03.03.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Yalın Bakış ve Sürdürülebilirlik

Ülke yönetiminden en küçük kurum olan aile yönetimine kadar sürdürülebilirlik en güzeli ama hayatın zor yanıdır.

Yalın bakışta seç, sil, sırala, standartlaştır ve sürdürmekten oluşan beş kelimenin baş harfleri ile ifade edilen  “5S” metodu vardır.

Bu metodu ev, iş, araba gibi herhangi bir alanda yapabildiğiniz gibi yönetim şekillerinde de uygulayabilirsiniz.

Örneğin hastane yönetimi için. Hastanenin bir alanını hayal edelim. O alanı anlamlandıran iki önemli kavram vardır: Ekip ve ekipman.

Her ikisi için de yalın bakışın “5S” metodunu uygulayabilmek mümkündür.

Ekipmanlarınızı, yani cihaz, malzeme ve aletlerinizi “5S” metodu ile seçer, siler, sıralar, standartlaştırır ve sürdürürsünüz ve uyguladığınız bu “5S” metodu ile iş yaşamınızı düzene koyabilirsiniz.

Aynı şekilde ekip için de “5S” uygulamasından söz etmek gerekir.

O alanda çalışacakları seçeriz, zaman gelir siler yerini değiştiririz, sıralarız yani bilgi donanımını arttırırız, eğitiriz, destek oluruz, gelişim ve gereklilikleri sağlarız. Alanı güçlendirir, zaman içerisinde bir standart iş oluştururuz. Yani ortak dil, ortak kültür, ahenk, sevgi, saygı, hayat standartlarını karşılayabilme, aklınıza gelen diğer güzellikler… Ancak ilk dört aşama sağlıklı olmadığı müddetçe “5S”in 5. aşaması yani “sürdürülebilirliği” sağlamak çok zordur. Sürmez, dağılır.

Sürdürülebilirliği sağlamak için ilk 4 safhanın sağlıklı olması gerekir.

Deneyimlerde gösteriyor ki, “5S” metodunun en zor safhası sürdürülebilirliktir. Çünkü ilk 4 safha için verilen emeğin karşılığı işte bu 5. safha, yani sürdürülebilirliktir.

Sürdürülebilirliğin hüküm sürdüğü yalın hastanelerden hizmet alma şansı diliyorum.