TPM Eğitimi

Toplam Üretken Bakım Eğitimi

TPM in temel amaçlarından bir tanesi düşük yatırım maliyetleri ile fabrika ve ekipmanların üretkenliğinin arttırılmasıdır.Toplam kalite yönetimi (TQM) ve Toplam üretken bakım (TPM) kalite yönetimin sisteminin temel araçları olarak değerlendirilir. TPM’ in başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tüm iş gücünün desteği şarttır.  

Toplam Üretken Bakım (TPM) Uygulanması

Bir organizasyonda TPM uygulanabilmesi için aşağıdaki aktivitelerin adım adım yerine getirilmesi gerekir.

 • Başlangıç aşamasında TPM seviyesi
 • TPM’ in firma içinde duyurulması ve tanıtılması
 • TPM ekibinin yapısı
 • TPM uygulaması için plan oluşturulması
 • Adım adım tüm çalışanların ve paydaşların eğitimlerinin tamamlanması
 • Hazırlık prosesinin geliştirilmesi
 • TPM politikasının oluşturulması ve yayınlanması
 • TPM uygulaması için yol haritasının oluşturulması

 TPM  ekibinde; üretim yöneticileri, bakım onarım yöneticileri ve mühendislik bölüm yöneticileri bulunmalıdır. bu ekip TPM politikasını ve stratejisini belirlemeli ve fikirleri oluşturmalıdır.

TPM uygulamasında başlangıç stratejisi son derece önemlidir. Başlangıçta bir pilot bölge belirlenerek tüm yol haritası başından sonuna bu bölgede uygulanır. Aksaklıklar görülür düzeltilir ve tekrar kontrol edilir (PUKO döngüsü). Başarılı sonuçlar alındıktan sonra standartlaşma süreci başlar ve diğer bölümlere yaygınlaştırılır.

Diğer seçenekte ise tüm departmanlarda aynı anda ve adım adım uygulama gerçekleştirilir ve her aşamasının sonunda değerlendirme yapılarak bir sonraki aşamaya geçilir.

İşletmelerde genel olarak ilk yol tercih edilir.

Yönetim Desteği

TPM uygulamasının başarısı için bir diğer faktörde bir çok uygulamada olduğu gibi üst yönetimin desteğidir. Üst yönetimin desteği ve departmanların işbirliği olmaksızın karşılaşılan engellerin aşılması mümkün olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki TPM uygulaması tek bir kişinin hatta tek bir departmanın çabasıyla hayata geçirilecek bir uygulama değidir.

Toplam Üretken Bakım Eğitimi’ nin Amacı

Toplam üretken bakım uygulamasının temel amacı; temel performans göstergelerinden biri olarak kabul edilmiş toplam ekipman etkinliği (OEE) performansını yükseltmektir.

OEE değeri 3 faktörün çarpımı ile hesaplanır.

Performance x Availability x Quality = OEE

Performans x Çalışma Süresi x Kalite

Her bir faktör için kayıplar;

Performance

 1. küçük duruşlar
 2. Kapasite kaybı

Avalibility

 1. Arızi duruşlar
 2. Ayarlar

Kalite

 1. Başlangıç ıskartaları
 2. Üretim ıskartaları

 Gemba Akademi uzman kadrosuyla TPM egitimi’ ni Kocaeli, Sakarya, Düzce, Gebze, Yalova, Bursa başta olmak üzere tüm illerde ve ilçelerde 100’den fazla firmada gerçekleştirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir