Tag Archives: blog

Uluslararası İşlerde Kültür Faktörü

Uluslararası İşlerde Kültür Faktörü Uluslararası ticarette tüketici davranışı ve kültürü arasında güçlü bir ilişki vardır. İlişkiler ve davranışlar uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kültür iş ve pazar başarısını etkiler. Kültür tüketici davranışını, tüketici davranışı ülkeler arasındaki uluslararası ticareti etkiler.    Bu konuda geçmişten günümüze birçok araştırma yapılmış ve birçok teori üretilmiştir. Temel amaç, kültürel […]