SPC Eğitimi

SPC – İPK (İstatistiksel Proses Kontrol) istatistiksel metodları kullanan bir kalite kontrol aracıdır. SPC bir prosesi izlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla uygulanır. Bir prosesi izlemek ve kontrol etmek onun tam performans çalışmasını sağlar. Bu sayede rework yada ıskarta üretme potansiyeli azalır yada elemine edilir.proses çıktılarının ölçülebildiği her yerde SPC uygulanabilir. SPC nin uygulandığı proseslerdeki anahtar araçlar; kontrol grafikleri, sürekli iyileştirmeye odaklanma ve DOE (Design of Experiment) dır.

Varyasyon Analizinin Amacı

SPC uygulaması 2 fazlı olarak gerçekleştirilmelidir; İlk üretimler için prosesi onay sürecinde birinci faz, seri üretimde ise ikinci faz. İkinci fazdaki periyod 4 kritik M parametresi dikkate alınarak (Man, machine, material, method) ve yine kullanılan takım ve ekipmanın aşınma durumu dikkate alınarak belirlenmelidir.

Erken Sinyalin Önemi

SPC’ nin diğer kalite kontrol araçlarına göre daha etkin olmasının nedeni, diğer kontrol araçlarıyla hataların ortaya çıktıktan sonra tespit edilmesine rağmen SPC; tehlike sinyali verilerek hata çıkmadan prosesin kontrol altına alınması sağlar.

Üretim Kapasitesindeki Artış

SPC Eğitimi konularından bir diğeri de SPC kullanımı ile kayıp sürelerin eleminasyonu, darboğazların tespiti ve rework miktarlarının minimize edilmesi yani üretim kapasitenin artışıdır.

Üretimde Varyasyon

Üretimde kalite problemi; ürünün tespit edilmiş limitler aralığında olmaması anlamına gelir. İki ürün ardışık bile olsa tamamen aynı özelliklerde olması mümkün değildir. Çünkü her proses birçok değişkenlik kaynağında sahiptir. Seri üretimlerde uygunluk kontrolü genellikle üretim sonrasında yapılır. Bitmiş ürünler müşteri spesifikasyonlarına uyma durumuna göre sağlam yada ıskarta olarak ayrılır. SPC de ise üretim esnasında örnekleme ile ölçümler yapılarak ürünler spesifikasyon değerlerine ulaşmadan tedbir alınır. Herhangi bir varyasyon durumunda iki farklı sebep ortaya çıkacaktır.

  1. Genel Sebep: üretimin doğası gereği ortaya çıkan ve miktarı gözlenebilen ve genellikle tespit edilebilir varyasyonlardır (hava sıcaklığı, takım aşınması gibi)
  2. Özel Sebep : beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir yada birkaç üründe tespit edilen sebepler (ani hava değişimi, kalem kırılması vs)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir