Özgeçmiş mi?  Özgelecek mi?

06.05.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Özgeçmiş mi?  Özgelecek mi?

İnsanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücünü ve tecrübelerini yani insanın o güne kadar elde ettiklerini içeren özgeçmiş, iş başvurularında olmazsa olmaz belgedir. Aslında işe alım sürecinin ilk eleme aracıdır. İşe başladıktan sonra ise işe yaramayan bir belgedir aslında.

Çünkü değişim ve dönüşüm heyecanı içinde olan bir insanın dün yazdığı özgeçmiş geçersiz olmaz mı? Bunu anlayabilmek için bir özgeçmiş ile bir özgeleceğin ne demek olduğunu ve birbirinden ne kadar farklı olduğunu özümsemek gerekir.

Özgeçmiş o görev için geçerli değilse zaten süreç orada sona erer. Sanki olması gereken formalite bir belge gibi. Zaten yaşanmışlıklar iyisi ile kötüsü ile yani geçer notlarla pek çok aşamalardan geçilerek sona ermiştir . Hatta bu aşamaları süslemek ve zenginleştirmek için günümüzde pek çok sertifika programları ile sertifikalara sahip olunmaktadır. Acaba bu eğitimlerin ve sonun da alınan diplomaların ve sertifikaların gerçek hakkı veriliyor mu? O belgelere layık nitelikli iş üretimini çalışanlarımızdan alabiliyor muyuz?

Maalesef kocaman bir hayır.

Demek ki özgeçmiş de fonksiyonel değil.

O halde insanın elde ettikleri ile geleceğe nasıl baktığına bakmak ve değerlendirmek lazımdır. Yani bir özgelecek gerek çalışan gerekse kurum için daha faydalı olacaktır.

Peki nedir özgelecek?

Özgelecek, insanın olmak istediği durumu veya vizyondur. Önemli olan bu çizgiden devam etmek isteyip istemediği, kişinin neler yapabileceği veya yapabileceklerinden kendine en uygun olanın ne olduğunu ve hem kendisine hem de kurumuna neler katabileceğini belirleyebilmesidir, yani hayal  veya hayallerinin olmasıdır. Ama doğru bir özgeleceğin şekillenmesi tabii ki var olan özgeçmişin içeriği ile ilgilidir. Bu da yetmez. Bu özgeleceği görebilecek bir lidere ihtiyaç vardır.

Ancak günümüzde gerek işe alımlarda, gerekse işe başladıktan sonraki sürçlerde çalışanların özgeleceği ne dinleniyor ne de kurum adına tasarımlar yapılıyor. İşte tam bu noktada yalın düşüncenin sekiz israfından biri olan insan yeteneği israfına neden olunuyor. Sonuçta kurum kaybediyor.

Kurum liderleri, siz siz olun gerek işe alımlarda gerekse işe aldıktan sonra çalışanlarınızın özgeleceklerine önem verin, okuyun ve dinleyin, o cümlelerde kurum için ufuk açıcı kapıların pek çok anahtarlarını elde edeceksiniz. Elinizin altında potansiyel sahibi çalışanlarınız var ve bunun farkına varın.

İnsan yeteneğini israf etmeyin!