Organizasyon Şemalarında Kalite Direktörünün Yeri Nerde Olmalı?

06.05.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Organizasyon Şemalarında Kalite Direktörünün Yeri Nerde Olmalı?

Kurumlarda kalite yönetim sisteminin alfabesi Organizasyon Şeması ’dır. Organizasyon Şeması şekillendirilirken kişilerin özgeçmişi, ilgi , bilgi, yetki ve yetkinlikleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Kurumlarda kalite direktörünün bu organizasyon şemasında yeri önceki yıllara göre bugün çok daha doğru yerde ve daha yetkili ve yetkin pozisyonda olduğu göze çarpmaktadır.

Sağlık sektörüne gelince 1990 öncesi ülkemizde böyle bir görev alanı maalesef hastanelerimizde yoktu. Sağlık Bakanlığımız 2000 li yıllarda hastanelerde kalite standartlarını oluşturup hastanelerde uygulanması talimatını verdiğinde aynı zamanda hastanelerde resmi olarak Kalite Direktörü görevlendirilmesini de istedi. Ancak ilk zamanlarda yapılan yanlışlıklar bugün neyse ki giderek azalıyor.

İlk zamanlarda bir hemşire, insan kaynakları veya muhasebe bölümünden bir kişi aynı zamanda kaliteye de baksın diyerek geçiştirilmişti.
Ancak sağlık hizmeti kalite standartlarına bakıldığında bu standartların o hastaneye göre kurgulanması, tüm hastane çalışanlarına öğretilmesi, iş yapış şekil ve davranışlarının bu standartlara göre yapılıyor olmasının sağlaması, denetim ve akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi, en önemlisi hastane süreçlerinde başta hatalar olmak üzere tüm israfları görüp “Düzeltici Önleyici faaliyet İsteği, “Güvenlik Raporlama” , “İstenmeyen olay Bildirimi” işlemlerini tüm çalışanların kültürü haline getirilmesini sağlaması ve bunlara yönelik yalın iyileşme projelerine destek olması gerektiğinden bir Kalite Direktörü hastanelerde şart oldu. Yani ikinci bir yan görev olmaması gerektiği konusu açısından sağlık yöneticilerimiz ikna oldular.

Peki Kalite Direktörü hastanelerin organizasyon şemalarında nerede olmalıdır ?

Kalite tüm hastane süreçlerini kapsayacağından, bir Kalite Direktörünün gözü kulağı hastanenin her yerinde olacağından mümkün olduğunca yeri üst yönetime yakın olması gerekir. Hastane üst yönetim tarafından tüm çalışanlara hiyerarşik olmasa da iletişimsel olarak tüm çalışanların Kalite Direktörüne bağlı olduğu deklere edilmeli, benimsetilmelidir.

Bu ise Sağlık Bakanlığı ’nın hizmette kalite standartlarının hastane süreçlerine iyice sızmasını ve yerleşmesini sağlayacaktır. Buna bağlı olarak hasta ve yakınlarının memnuniyeti sağlanacaktır. Diğer sektörlere göre sağlık sektörü bu konuda geride kalsa da son yıllarda bu konuya verilen önem giderek artmaktadır, artmalıdır.