Category Archives: Nezaket Başol

İnsan Kaynakları Yönetimi – OPEX

İnsan Kaynakları Yönetimi – OrgEx İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Planlama içindeki yeri; İnsan kaynakları yönetimi stratejik planlamayı destekler: İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli insan kaynaklarını sağlamak ve yönetmekle sorumludur. Stratejik planlama sürecine dahil olarak, organizasyonun hedeflerine uygun insan kaynakları stratejileri geliştirir ve uygular. İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun insan kaynaklarına ilişkin stratejik […]

İş Analizi Nedir, Ne Sağlar?

İş Analizi İnsan Kaynakları Yönetiminin Anahtarı İş analizi, birçok insan için kurumsal bir terim gibi görünebilir, aslında şirketlerin başarısının temel taşıdır.  İş analizi, İnsan kaynakları yönetiminde, organizasyonun içinde yer alacak insan kaynağının işe alımından yönetilmesine, gelişiminden, iş yeri kültürüne kadar bir çok fonksiyon üzerine odaklıdır. Günümüz işletmelerinde özellikle spesifik tüm pozisyonlar için sürecin temeline geniş alanda […]