Yalın Yaklaşım ile Geleceğe Yatırım

14.07.2021 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Yalın Yaklaşım ile Geleceğe Yatırım

Her sektörde insan faktörü söz konusu olduğundan hataların önüne geçmek gerekmektedir. Çünkü hata olduğunda hizmeti verenin de; hizmeti alanın da memnuniyetsizliği söz konusu olmaktadır.Peki bu sorun nasıl çözülecek ? Kurumsallaşmış sektörler geliştirdikleri iş süreçleri ve algoritmalarının var olduğu kalite yönetim sistemiyle  ve yalın iyileştirmelerle hataların önüne geçip rakiplerini geride bırakabilmişlerdir.  Ancak sıfır hatayı henüz yakalayamamışlardır.  En iyi hali ile bile Altı Sigma seviyesinde ki bir iş süreci Milyonda 3.4 hatayı öngörmüştür. Yani hata hala sıfır değildir. Hatta son zamanlarda Yedi Sigma seviyesinde ki bir iş süreci Milyonda 0.01 hatayı öngörmüştür. Yine de hata  sıfır değildir.

Bir yandan robotik teknoloji ve yapay zeka çalışmaları gelişim düzeyinde olsa da çok yakında yanı başımızda var olacaklardır. Bu çok geç olmayacaktır. Deniyor ki; robotik teknoloji ve yapay zekayı geliştiren de neticede insandır. Hataları bilen insandır ve bu nedenledir ki yazılım programını ve kodlamayı daha başarılı bir şekilde yani hataya neden olamayacak şekilde  üretebileceğini akla getiriyor. Dolayısıyla hizmeti veren ve hizmeti alanın  karşılıklı  memnuniyetin yükseleceğine şüphe yoktur.

Yalın yaklaşımda ise hata, israflardan en önemlisidir. Çok önemli bir fire faktörüdür, verimsizliktir, ziyanlıktır. Hele ki bu bir sağlık sektörü olursa hata, hastanın hayatını dahi tehdit edecek kadar vahimdir.

Dünyada sağlıkta  robotik teknoloji ve yapay zeka gelişmeleri devam etmektedir. Ülkemizde de pek çok sağlık kurumuna girmiştir.

Peki nedir sağladığı avantajlar?

Hataları azaltmakta, insan gücünden kazanç sağlamakta, hasta ve sağlık yönetiminin memnuniyetini artırmakta….Yani yalın yaklaşımın ana hedeflerini sağlamakta…

O halde sağlık sektörü gerek yöneticileri gerekse çalışanları yani doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ve sağlığın destek birim çalışanları değişime gereksinim duymalıdırlar.

Gelecek sağlık sektörü biyoteknoloji, biyomühendislik, bilişim teknolojileri yönünden daha güçlü çalışanlara ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle yalın  yaklaşım mantığı ile sağlık eğitiim programları  bu yönde revize edilmelidir. Aksi takdirde bu gelişen dünyada geride kalmaya veya yok olmaya mahkum olmak an meselesi ….

Sağlık eğitimlerini  robotik teknoloji ve yapay zekanın var olabilmesi için gerekli olan biyoteknoloji, biyomühendislik, bilişim teknolojileri eğitimleri ile geleceğe hazırlık yapmak ve şimdiden önlem almak gerekmektedir.

Yalın sağlıkla kalın…