OHSAS 18001 : 2007 – İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyum içerisinde sistemli bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı dahilinde çözümlenmesi için bir araçtır.

OHSAS 18001; çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle alakalı riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulama isteği duyan her kuruluş tarafından benimsenebilir, uygulanabilir. Genel bir standart olduğundan her büyüklükteki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına karşılık verebilir.

OHSAS 18001 :2004 Standardının KazandırdıklarıOHSAS-18001

  • Çalışanları kaza ve diğer etkenlerden korumak
  • Rekabet üstünlüğünün sağlanması
  • Motivasyon ve katılımı arttırmak
  • Toplumda iş güvenliği bilincinin oluşma
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
  • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
  • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini azaltmak
  • Acil durumlarda meydana gelebilecek olumsuz durumların yarattığı etkiler önlenir ya da azaltılır, firma önceden gerekli tedbirleri aldığından olaydan firmanın etkilenmemesi ya da en az zararla etkilenmesi sağlanmış olur.