Liderlik Eğitimi

Liderlik Eğitimi ; liderlik herhangi hususta, ulaşılmak istenen noktaya ulaşmak amacıyla, kişilerin ve takımın yaptıklarını etkileme, yönetme ve kontrolünü sağlama ve takımdaki kişileri bir araya getirerek, oluşumun devamlılığını sağlama çalışmasıdır.

  • Liderlik, toplumsal etkileşim sürecidir. Yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara has bir şey değildir. İnsanların bulunduğu her konuda liderlikten bahsedilebilir.
  • Liderlere her zaman resmi olarak yetki vermek gerekmemektedir. Fakat resmi olarak yetki verilmesi durumunda yöneticinin kullandığı kaynaklar artacaktır.
  • Liderlik yalnızca işletmelerin üst kısımlarında bulunmaz.

Kurum ve kuruluş içerisinde özellikle ilk kademe yöneticilerin, nitelikli olarak geliştirilmesi ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Liderlik eğitimi ile ilk kademe yönetimdeki bireylere; iyi bir lider olunabilmesi için gerekli olan nitelik ve davranışları uygulamalı olarak örneklemeler ile gösterilmektedir. Ek olarak takım ruhunun nasıl oluşturulacağı ve takımın güdülenmesinin nasıl arttırılacağına yönelik bilgiler ve yöntemler kazandırılmaktadır.

Çalışanlar olarak, bulunduğumuz işimizde yöneticiliğe yükseldiğimizde, yeni beceriler ve yetkinlikler geliştirmemiz gerekir. 

Liderlik Eğitimi ile çalışanlarınıza nasıl motivasyon aşılayacağınızı, biriminizdeki çalışma arkadaşlarınızı nasıl geliştireceğinizi, takım içi iş birliğini nasıl arttırabileceğinizi, takım içi ve dışında nasıl etkili bir şekilde iletişim kurabileceğinizi ve disiplinli bir şekilde nasıl yönetebileceğinize ilişkin oldukça etkili liderlik becelerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Lider

Lider, kişileri aynı hedeflere yöneltebilen, bu hedefleri tüm insanlara benimsetebilen, kişilerin arasında bir bağ oluşturabilen, dağınık potansiyel ve bilgileri bir araya toplayıp güzel bir sinerji yaratan kişidir.

Liderlik, doğuştan gelen bir yetenek midir? Yoksa sonradan kazanılan bir beceri midir?

Liderlik özelliği doğuştan gelen yetenekler ve özellikler gerektirmektedir. Yetişme döneminde güzel bir eğitim, hatalar, iş hayatındaki zorluklar ve sıkıntılar liderlik özelliğinin ortaya çıkmasında çok etkilidir.

“Herkes süperman olarak doğamaz ama herkesin süperman olma şansı vardır.”

Liderlik Eğitimi ’nin Kazandırdıkları

  • Sorumluluk bilinci hususunda farkındalık ve bilinçlenme
  • Etkili İletişim becerisi
  • Liderlik ve yöneticilik tarzınızı, çalışanlara göre belirleyebilme becerisi
  • Organizasyonun hedef ve planlarını, çalışanlara iletebilme becerisi
  • Çalışanların üretkenliğini ve güdülelenmesini arttırmaya yönelik planlamalar becerisi
  • Çalışanların performansını olumlu olarak etkileme becerisi
  • Çalışanlara, bağlılık yaratma becerisi