Liderlik Eğitimi

Lider kelimesi çeşitli görüntüleri aklımıza getirir;

  • Tutkularının peşinde koşan hırslı, mücadeleci politik lider,
  • Sık bitkilerle örülü bir ormanda grubu için yol arayan bilge lider,
  • Rakiplerle etkin mücadele için şirketinin stratejisini geliştiren bir yönetici.

Liderler kendilerine ve başkalarına doğru şeyleri yapmalarında yardımcı olurlar. Yön belirlerler, ilham verici bir vizyon oluştururlar ve yeni bir şeyler yarattılar. Liderlik, bir takım ya da bir organizasyon olarak “başarı” için nereye gideceğimizin yol haritasını oluşturabilmektir.

Liderlik Nedir ? Lider Kime Denir ?

Toplumları arkalarından sürükleyen, onların ufkunu açan, yeniliklere açık olan, basmakalıp düşüncelere takılıp kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve sorunların çözümüne hızlı ve pratik yollarla çözüm üreten, toplulukları pozitif olarak motive edebilen kimselere lider denir.

Liderler aynı zamanda kendi düşüncelerini, istek ve iradesini yanındaki kişilerin sevgi, saygı ve güvenini kazanarak onlara kabul ettirebilen kişilerdir. Yapılan herhangi bir işte yanındaki kişilerle hareket edebilen, onları doğru hedefe yönlendirebilen, değişik fikir ve görüşlere saygı duyan, arkasındaki ve yanındaki kitleleri sürükleyebilen ve onlara yeni ufuklar açabilen kişidir.

Lider; doğru hedefleri seçer, takipçilerini de doğru işlere yönlendirir. Bir liderde dürüstlükzekâ ve enerji ilişkisi aranır. Üç kavramdan herhangi birinin eksikliği liderlik özelliklerinin kaybolmasına neden olur. Lider organizasyon içindeki en üst seviyedir. Lider yöneticileri yönetir. İnsanlar iş yerlerine heyecanla geliyorlarsa, mutluysalar, yanlış yapmaktan korkmuyorlarsa orada mutlaka bir lider vardır.

Bir Liderin Başlıca Özellikleri 

Lider etkileyendir: Lider çalışanlarına büyük önem verir, destek olur, örnek olur ve onları geliştirmeye çalışır. Liderlik planlı hareket etmeyi gerektirir.

Lider esnekliği ve seçeneği en üst noktaya çıkarandır: Lider rolünün önemine inanır, tüm kararları tek başına alır, her şeyin kontrolünü yüklenmez, etkin olabilme ve doğru davranış geliştirebilmeye yönelik kapasitesine güvenir ve yönettiklerine de bu şekilde yaklaşır. Çünkü lider söyler, rehberlik eder, destekler ve paylaşır.

Lider motive edicidir: Lider çalışanlarını motive etmek için geri bildirim, esneklik sağlama, destekleyici olma, görev sorumluluğu dağıtma, risk alınmasına izin verme, eğitme ve geliştirme, yüksek beklentiler oluşturma, hedefler belirleme ve elde edilen başarıları takdir etme gibi yollara başvurur.

Lider sorgulayandır: Çalışanlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmanın ve onların etkin bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunmanın en iyi yolu; ne, niçin ve nasıl gibi, açık sorular sormak ve sadece evet ya da hayır cevabı ile cevaplandırılabilecek kapalı sorular sormaktan kaçınmaktır. Lider sağlıklı bir diyalog kurmayı sağlamak için önce düşünür, açık sorular geliştirir, yönlendirir. Mantığa hapsedilmiş, alternatifsiz sorulardan kaçınarak araştırıcı, basit sorular sorar.

Liderlik Eğitimi Nedir ? 

liderlerin ilham verecek bir vizyon yaratmasını ve liderlerin bu vizyonları gerçekleştirmesini hedefler. Bu vizyonu gerçekleştirmek için liderler doğru bir ekip ile görev paylaşımını doğru bir şekilde yapabilmelidir. Doğru ekibi oluşturduktan sonra liderlik eğitimi ile liderler ekibin motivasyonunu yüksek tutmayı, hedeflenen vizyona ulaşmak için geri bildirimde bulunmayı, ekibinin fikirlerini dinlemeyi amaçlar.

Liderlik Eğitiminin Amacı Nedir ?

Liderlik eğitimi aynı zamanda liderlerin olaylara farklı açılardan bakabilmelerini, yeni stratejiler belirleyip yönetimde kendisini geliştirmesini sağlar.

Her yönetici lider değildir! Lider doğulur mu, lider olunur mu?

Kendi liderlik tarzınızı oluşturarak, etkin kullanma alanında size yardımcı olacak bu eğitimimizle kriz anlarını nasıl yönetebileceğiniz, çalışanlarınızı motive ederken, sorumluluktan kaçmayıp bağlılık yaratma görevini yerine getirebilecek, etkili liderlik perspektiflerini öğreneceksiniz.

Lider kişiler pozisyonunu genellikle kazanarak alır ve ekibindeki liderlik pozisyonuna gelebilecek kişileri de göz önünde bulundurur. Bu pozisyona gelebilmek, liderlik becerilerinizi artırmak için liderlik eğitimi ile kendinizi geliştirebilirsiniz.

Liderlik Eğitimi İçeriği

  • Liderlik Kavramı
  • Liderliği Kavramsallaştırma
  • Yönetici mi Lider mi?
  • Liderlik Stilleri
  • Vizyoner Liderlik
  • Liderlik ve Yönetim
  • Liderlikte Kişilik Yaklaşımı 
  • Liderlikte Etkileşim
  • Ekip Liderliği (Uygulama)
  • Etkin İletişim (Uygulama)
  • Sezgisel Liderlik
  • Süreç Liderliği

Liderlik Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

İş görüşmelerinde sizleri herkesten bir adım öne taşıyacak olan liderlik eğitimi sertifikası ,  iş sektöründe önemli bir araç olarak karşımıza çıkar. Liderlik eğitimi sertifikası  liderlik kavramı  bilincinizde artış sağlar. Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabilmede fayda sağlar. Liderlik eğitimi ve sertifikası kendinizi davranışsal olarak daha iyi tanımanıza ve analiz etmenize yardımcı olur. 

Liderlik Eğitimi’ nin Katılımcıya Kazandıracakları

  • Liderlik dinamiklerini ve yetkinliklerini çeşitli aktivitelerle uygulayarak öğrenme fırsatı,
  • Çalışma hayatında iletişim becerilerinin gelişmesi,
  • İnsanları etkileme, ikna etme, sorumluluk verme kabiliyetlerinin kazanılması,
  • Farklı karakterde insanları yönetebilme becerisinin kazanılması,
  • İş hayatında ekip yönetimi pratiklerine sahip olunması.

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Profili : Üst ve orta derece yöneticiler, yönetici adayları.

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.